ใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกความหมาย 3

ภาษาอังกฤษบางครั้งก็มีความหมายเดียวกันหากดูในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทยแต่จริงๆแล้ว มีข้อแตกต่างอยู่บางประการในคำเหล่านั้น วันนี้จะขอเสนอคำว่าloud และ aloud

คำว่า loud เป็นคำคุณศัพท์ หรือ Adjective แปลว่า เสียงดังมาก

โครงสร้างของมันก็คือ ประธาน+ verb to be + (so) loud.

1. หากจะบอกว่าเสียงดังมากๆ-มากที่สุดให้นำคำว่า so มาอยู่หน้า loud นะครับ

2. กริยา to be ต้องผันไปตาม Tense และ ประธานนะครับ ถ้าผมจะใช้ในปัจจุบัน กริยา to be ในที่นี้ก็คื is, am, are ครับ

Turn the music down. It is so loud. เบาเสียงเพลงลงหน่อย มันดังมาก

They are so loud. พวกเขาเสียงดังมาก

คำว่า aloud คำนี้เป็นคำวิเศษณ์ หรือ Adverb เมื่อเป็นคำวิเศษณ์ จะใช้ในการขยายกริยา, คำคุณศัพท์ และคำวิเศษณ์เอง คำนี้มีความหมายว่า อย่างเสียงดัง หรือ ออกเสียง ครับ

โครงสร้างมี ดังนี้ ประธาน + กริยา + aloud.

The teacher told the students to read aloud. ครูบอกให้นักเรียนอ่านโดยการออกเสียง 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อการสอนความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

So คำนี้ขยายแล้ว มีพลังจริง ๆ ขอบคุณค่ะจะคอยติดตามนะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับคุณเพ็ญศรี (นก)