ซ่อมแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง (18/08/2557)

ซ่อมแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง

วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ดิฉันได้รับมอบหมายให้มาช่วยงาน ค่อยดูแล ให้คำปรึกษานักเรียน ที่จะไปแข่งทักษะวิชาการ ซึ่งการแข่งขันทักษะมีหลากหลายมาก ทางโรงเรียนให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันทักษะทุกคน ไม่ว่าจะการแข่งขันโครงงาน ถาดสวน การแข่งขันคณิต และการแข่งขันอื่น ๆ เกือบทุกกลุ่มสาระวิชา


มาแจมกลุ่มนี้ แข่งขัยวิทยาศาสตร์กัน

นักเรียนที่ดิฉันได้เป็นผู้ดูแล และสอน จะแข่งเกี่ยวกับโปรแกรมเพ้นท์ e-book การนำเสนองาน powerpoint การนำเสนองาน การสร้างเกม ซึ่งดิฉันก็ได้สอน และให้คำแนะนำแก่นักเรียน ซึ่งนักเรียนก็เข้าใจและสามาารถทำได้ และผลงานออกมาสวยงามและน่าพอใจมาก


หนูแข่ง e-Book ค่ะ


ผมแข่ง สร้างเกมส์ ครับ

พวกเราแข่งโปรแกรมเพ้นท์ครับ/ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกทดลองสอนของนางสาวสายชล เจริญศรี ...(ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)