210. โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง


>>>

           โรงเรียนปากชมวิทยา จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน วันที่ 15พฤษภาคม 2557 เพื่อการเตรียมความพร้อมรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีแนวคิดที่สำคัญคือการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้แก่กิจกรรมสำคัญ3ห่วงคือความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันและเงื่อนไขความสำเร็จ2 เงื่อนไขคือความรู้และคุณธรรมอันนำไปสู่การมีเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่ดี

            ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญของการบริหารจัดการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงคือ การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารการศึกษาที่สำคัญ3 ด้านคือ ด้านการบริหารสถานศึกษา ด้านการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษาและด้านการกำหนดหลักสูตรในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งจะต้องนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นปกติ

>>>

            การเตรียมความพร้อมรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

           1. จัดทำเอกสารแบบประเมินตนเองของสถานศึกษาพอเพียง เพื่อประกอบการคัดกรองเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

           2. จัดทำเอกสารประกอบการขอรับการประเมินโรงเรียนแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามเกณฑ์การประเมิน ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ด้าน คือด้านบุลากรด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก (ต้องเตรียมเอกสารให้ได้ระดับคุณภาพ 4 ขึ้นไป)

>>>

นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอแนะในการไปศึกษาดูงาน ครั้งนี้ มีดังนี้

            1. จัดประชุมคณะครู-บุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อรับทราบข้อมูล สร้างความตระหนัก และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานรวมกันเพื่อพร้อมรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

            2. การศึกษาดูงานเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ครูได้เรียนรู้ศึกษานอกสถานที่เป็นการเรียนรู้จากสถานที่จริง จากประสบการณ์ตรง และเป็นวิธีเรียนรู้ตามอัธยาศัยอย่างมีเป้าหมาย เป็นกิจกรรมที่ดี ควรจัดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง จัดให้ครูทุกคนได้ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีวิสัยทัศน์และพัฒนางานให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้น

>>>

หมายเลขบันทึก: 574409เขียนเมื่อ 13 สิงหาคม 2014 09:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 สิงหาคม 2014 09:36 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท