ชวนอ่าน... "บ่าวที่ดี นายที่เลว"


วันนี้ชวนอ่าน "บ่าวที่ดี นายที่เลว" 
อ่านเพิ่มเติม http://www.visalo.org/article/buddhika55.html

โดย พระไพศาล วิสาโล

จดหมายข่าวพุทธิกา
เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๕๕
กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายน้ำความคิดความเห็น (0)