นำทางบุญ

ตามที่ได้ชวนทุกท่านทำบุญเป็น แปรงสีฟัน และยาสีฟัน นั้น ตอนนี้ถึงมือชาวบ้านแล้วค่ะ

     ตามที่ดิฉันได้รวบรวมปัจจัย ที่เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันทำบุญให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตำบลจรเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น จำนวนเงิน 17,130 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน)

     หลังจากนั้น เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2549  ดิฉันได้ไปจัดหาและแปลงเป็นสิ่งของ (แมคโคร) ตามที่พื้นที่ขาดแคลนคือ แปรงสีฟัน และยาสีฟัน ซึ่งสรุปได้ดังนี้คือ

   1. ยาสีฟันคอลเกตเย็นซ่า 60 กรัม 

       จำนวน 100 โหล  รวม 1,200 หลอด  เป็นเงิน 9,021 บาท

   2. แปรงสีฟันจำนวน100 โหล รวม1,200 หลอด เป็นเงิน 8,427 บาท แบ่งเป็น

       1) แปรงสีฟันใกล้ชิดซูปเปอร์  

            จำนวน 50 โหล  รวม 600 ด้าม  เป็นเงิน 4,150 บาท

       2) แปรงสีฟันไฮเฮิร์บ

            จำนวน 50 โหล  รวม 600 ด้าม  เป็นเงิน 4,277 บาท

     ฉะนั้น รวมรายจ่ายทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน 17,448 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) คือ

     1) ค่ายาสีฟัน จำนวน 100 โหล เป็นเงิน  9,021 บาท

     2) ค่าแปรงสีฟัน จำนวน 100 โหล เป็นเงิน 8,427 บาท

     ทั้งนี้ สิ่งของดังกล่าวได้นำไปส่งถึงมือชาวบ้าน ณ จุดดังกล่าวแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2549 เวลา 09.30 น. ค่ะ

                                           จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                             ศิริวรรณ หวังดี

 ป.ล.  ส่วนรูปภาพจะนำเสนอเป็นตอนต่อไปให้ทุกท่านได้ทราบค่ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดกรุ "สมองกล" ชุมชนนักปฏิบัติ

คำสำคัญ (Tags)#เพื่อนช่วยเพื่อน

หมายเลขบันทึก: 57399, เขียน: 06 Nov 2006 @ 12:39 (), แก้ไข: 18 Apr 2012 @ 13:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)