จากที่ได้รับการกระตุ้นด้วยคำถามจากท่าน umi เกี่ยวกับความหมายเรื่องเจดีย์ที่วัดหนองแวง จ.ขอนแก่น
ดิฉันได้ย้อนรอยกลับไปที่นั่นอีกครั้ง ไปนมัสการ...
พบว่า..ตัวเองนับเจดีย์ผิด จริงๆ แล้วเป็นเจดีย์ 9 ชั้น
...
ไปถึงก็ไม่อยากพลาดโอกาส จึงถ่ายภาพไว้อีกครั้ง...
ร่วมกับพี่ เพื่อน และกัลยาณมิตร
เข้าไป..ในตอนเย็นพบว่า กำลังมีการเตรียมปฏิบัติธรรม
สำหรับผู้ถือศิลแปด...จึงได้รับโอกาสอันดีงามในการร่วมซึมซับการปฏิบัตินี้ไปด้วย

จากนั้นเข้าถามความหมายท่านพระอาจารย์
เกี่ยวกับ ความหมายของการสร้างเจดีย์เก้าชั้นนี้
ซึ่งท่านอธิบายว่า...
หมายถึง มรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1
ด้วยความหมาย แห่งนัยนั้นท่านว่าต้องอธิบายรายละเอียด
และท่านก็แนะนำให้หาศึกษาอ่านได้