Infographics

อินโฟกราฟิกส์ (Info graphics)  คือ อะไร  ??

            

  อินโฟกราฟิกส์ (Infographics) หมายถึง   Infographics มาจากคำว่า Information + graphics  การนำข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศ ในลักษณะของข้อมูลและกราฟิกที่อาจเป็นลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนที่ ฯลฯ ที่ออกแบบเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ดูแล้วเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน สามารถสื่อให้ ผู้ชมเข้าใจในความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้นำเสนอมาช่วยขยายความเข้าใจอีก

มีตัวอย่างดังนี้    information graphics

ประโยชน์ของ อินโฟกราฟิกส์

1) เข้าใจในเนื้อหาได้ง่าย

2) มีรูปภาพสวยงามน่าอ่าน

3) สะดวกในการจำ

4) สร้างความบันเทิงในการอ่าน

และอีกมากมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเรียนรู้สารสนเทศทางการศึกษาความเห็น (0)