มข.ร่วม วช.ขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่ายวิจัยภูมิภาคแบบบูรณาการ


เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มข. และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) จัดประชุมหารือเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่ายวิจัยภูมิภาคแบบบูรณาการ สรุปได้ 7 กิจกรรม 8 ตัวชี้วัด

         คณะทำงานเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดประชุมหารือเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่ายวิจัยภูมิภาคแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมี ศ.นพ.วีระชัย โควสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานการประชุม โดยมี ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษาเลขาธิการ วช. ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุม รวม 18 คน ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 4 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2557
          โดย รศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ รองประธานเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำเสนอแผนกิจกรรมของเครือข่ายภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวม 7 กิจกรรม ได้แก่ 1) การจัดทำฐานข้อมูลนักวิจัยและผลงานวิจัยให้ทันสมัย โดยการใช้ฐานข้อมูลนักวิจัย คอบช. 2) การประชุมระดมความคิดเห็นจากสมาชิกเครือข่ายและภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างโจทย์วิจัยรายสาขาของภูมิภาค และการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นของส่วนภูมิภาค 3) การสำรวจความต้องการใช้ประโยชน์ การจัดการและเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานวิจัยของเครือข่ายวิจัยภูมิภาคสู่การนำไปใช้ประโยชน์ 4) การบริหารจัดการเครือข่ายภูมิภาคและการปรับปรุงสำนักงานเครือนักวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5) การบริการวิชาการและการติดตามประเมินผล 6) การพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยในภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการอบรมวิทยากรการวิจัยและนักวิจัยร่วมกับ วช. และ 7) การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชน
          และในประเด็นตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมของเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ซึ่งจากเดิมมี 7 ตัวชี้วัดนั้น ที่ประชุมได้ร่วมเสนอปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เป็น 8 ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมของเครือข่ายวิจัยภูมิภาค
          รศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ กล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้ สรุปได้ถึงแผนการดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2557 มีทั้งหมด 7 กิจกรรม และ 8 ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม ที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2557 รวมถึงสร้างความเข้าใจในการเชื่อมโยงงานวิจัยกับคลังข้อมูลงานวิจัย (TNRR) ให้มีความสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่งและได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ อีกทั้งเกิดการบูรณาการการดำเนินงานของ วช.และเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยของกลุ่มเป้าหมายในระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไปข้างหน้า”

         อารีย์ ไกรสูรย์ ข้อมูลข่าว/ภาพ
         กิตติศักดิ์ สิงหา วิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพร่

หมายเลขบันทึก: 571918เขียนเมื่อ 7 กรกฎาคม 2014 16:06 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 กรกฎาคม 2014 16:06 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี