วันปฐมนิเทศก่อนจะออกฝึกประสบการณ์วิชาครู วันที่ 21 เมษายน 57

\

วันนี้เป็นวันปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงข้อตกลงต่างๆ ก่อนออกฝึกสอนหลังจากที่ปิดเทอมมานานก็ได้มาเจอเพื่อนๆวันแรก ก็วันนี้แหละ ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัย 8 โมง ง่วงนอนมาก บอกเลย และการแต่งกายต้องถูกระเบียบ เป็นตัวอย่างที่ดีเวลาเราไปสอน พอเข้าไปถึงก็มีการอบรมต่างๆ ให้ความรู้เวลาเราไปสอน ว่าการจัดการเด็กนักเรียนมีข้อควรปฎิบัติอย่างไร และแบบไหนควรทำ ไม่ควรทำ และการที่เราไปอยู่โรงเรียนต้องทำตัวอย่างไร การแต่งตัว การพูดจา การกระทำตัว เพื่อไม่ให้เสียชื่อเสียงของทางมหาวิทยาลัย มีการอบรมตั้งแต่ 13.00 - 17.00 และชี้แจงถึงงานต่างๆ ว่าต้องทำงานอะไรส่งบ้าง ในการฝึกสอนครั้งนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอัจฉราภรณ์ สุจริต (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)