บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) วันปฐมนิเทศก่อนจะออกฝึกประสบการณ์วิชาครู