อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับนักวิจัยจากออสเตรเลียปรึกษาวิชาการและวิจัย

อาจารย์สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับนักวิจัยจากออสเตรเลีย ปรึกษาความร่วมมือวิชาการ งานวิจัย และแลกเปลี่ยนนักศึกษา

                               

          เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00-12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ตรีโลเกศ และรองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมเรศ เชื้อสาวถี สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ Dr. Binoy Sarkar และ Mr. Rajasekar Karunanithi จากCenter for Environment Risk Assessment and Remediation, University of South Australia ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม พร้อมปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง 2 สถาบัน ที่จะมีขึ้นร่วมกันในอนาคต

         รศ.ดร.ธรรมเรศ เชื้อสาวถี /ข่าวสุจิตรา หงษ์ทับ /ภาพ
         กิตติศักดิ์ สิงหา วิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพร่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการเกษตรความเห็น (0)