โดยสรุปแล้ว open source ทีี่ประสบความสำเร็จนั้นเป็นเพราะคนเข้าไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ นั้นเยอะ ซึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดจาก  JBOSS ซึ่งตอนนี้ Redhat ได้ซื้อไปแล้ว  ถ้าพิจารณาจากจำนวนดาวน์โหลดของ JBOSS เพิ่มขึ้นทุกปี และได้รายได้จากการเป็นพันธมิตรกับ HP และ Novellตัวอย่างของ open source อื่นที่ประสบความสำเร็จ ก็อย่างเช่น SugarCRM, Internet2,  Moodle, Ubuntu, Linux

ส่วนตัวได้เคยมีโอกาสฟังคุณ Martin ซึ่งเป็นคนพัฒนาโปรแกรม Moodle ซึ่งได้แสดงความคิดเห็นว่า  เขาคิดว่าโปรแกรมควรจะฟรี  แต่เวลาของคนที่ให้คำปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือในการใช้โปรแกรมไม่ควรจะฟรี  ซึ่งจะเห็นว่าบริษัทที่ผลิตซอฟต์แวร์ที่เป็นโอเพ่นซอสมีรายได้จากการให้คำปรึกษา และการให้ความช่วยเหลือในการติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับลูกค้าที่จ้างบริษัทเหล่านี้

อ้างอิง  http://www.crmchump.org/2006/10/in_a_world_wher.html