ขันธ์ ๕ : เราเมา (ชีวิต) อยู่หรือไม่ ? sov

ภูฟ้า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

.

.

วันนี้ได้ศึกษาเคล็ดทำขั้นสูงของ "พ่อแม่ครูอาจารย์"
มีประโยคหนึ่งท่านกล่าวประมาณว่า 

..ใจก็สร่างจากเมาหายเร่าร้อน

ความอยากถอนได้หมดปลดสงสัย

เรื่องพัวพันขันธ์ห้าชาสิ้นไป..

.

.

เมื่อเทียบกับการเพียรปฏิบัติทำสัปดาห์นี้

ทำให้นึกขึ้นได้ว่า จริง ๆ แล้ว

ใจปุถุชนอย่างเรา ๆ ได้ถูกกิเลสเข้าครอบเอาแล้ว 

มากขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่เกิดแล้วหนอ

.

.

โจทย์ทำส่วนหนึ่งของการเกิดมาเป็นมนุษย์ คือ ออกจากอำนาจแห่งกิเลสนี้หนอ

.

.

เมื่อใจถูกกิเลสครอบเอาแล้ว 

สิ่งที่เกิดขึ้นในความคิด กับคนรอบข้าง ชุมชน และสังคม

นั้น มันเป็นความเมาใจ เมาชีวิต เมาโลก

โดยยากนักที่จะเห็นความเมาอันละเอียดนี้ หนอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บนเส้นทางธรรมความเห็น (0)