บทเรียนแรกๆของวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

noktalay
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

         ในคาบปฐมนิเทศของรายวิชาเพิ่มเติมที่ชื่อว่า การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ รหัสวิชา I ๓๐๓๐๑ ครูนกได้แนะนำนักเรียนเกี่ยวกับธรรมชาติของรายวิชานี้ ความต่อเนื่องเชื่อมโยงของรายวิชานี้ และทักษะการเรียนรู้ที่มุ่งปลูกฝังในรายวิชานี้  ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ ๒ ของการสอนรายวิชานี้ของครูนก ทำให้ปีนี้ได้มีการจัดเตรียมคู่มือครู และเอกสารประกอบการสอน เป็นสื่อเพิ่มเติม

        นอกจากนี้วิชานี้จะดำเนินไปได้บรรลุเป้าหมายเด็กๆ ต้องกล้าสะท้อนความรู้สึก ความคิดเห็น อย่างมีเหตุมีผล และมีนิสัยของผู้ฟังที่ดี ครูนกเลยเริ่มเรียนรู้พื้นฐานของเด็กๆ จากกิจกรรม “ปิดภาคเรียนทำอะไรกันบ้าง”
       โดย ให้นักเรียนนั่งเป็นกลุ่มละ ๓ คน  โดยผลัดเปลี่ยนกันเล่าให้ฟัง แล้วให้หนึ่งคนสรุปออกมารายงานให้เพื่อนๆ ฟัง
เนื้อหาสาระที่ได้คือ   
กิจกรรมเรียนพิเศษ (ส่วนใหญ่นักเรียนจะใช้เวลากับกิจกรรมนี้)
กิจกรรมเพื่อสังคม ช่วยทำค่ายต่างๆ
ท่องเที่ยว
ช่วยเหลือกิจการของครอบครัว (มีเพียงหนึ่งคน)
      จากการนำเสนอของกลุ่มครูนกให้สะท้อนเกี่ยวกับสิ่งที่อยากจะให้คำแนะนำ ให้กำลังใจ  และอื่นๆ
      นักเรียนบางคนอยากพูดให้กำลังใจเพื่อนที่ต้องทุ่มเทแรงกายช่วยเหลือกิจการของครอบครัว
     นักเรียนบางคนอยากแนะนำการพูดของเพื่อนที่มีคำติดปากบางคำ เช่น เอ่อ……แล้วก็…………..ใช่ม๊ะ
        สำหรับครูนกเองพบว่า  เด็กๆ ทำงานกลุ่มได้ดี  กล้าแสดงออก(แนวโน้มคนรุ่นใหม่)  ที่ต้องปรับคือ การพูดในที่ชุมชน  และการฟังอยากได้ยินในทุกๆเรื่อง
        นอกจากนี้ครูนกได้ข้อมูลนักเรียนที่เราต้องให้ความสนใจ และช่วยเหลือคือ นักเรียนที่ต้องช่วยเหลือครอบครัวซึ่งทำขนมขาย  ยามว่างที่โรงเรียนเด็กจะมีที่แท่นตราประทับสลากจำหน่ายขนม  ครูนกเลยถือโอกาสเบื้องต้นช่วยอุดหนุนขนมเด็กก่อน ๑๐๐ บาท จากนั่นเมื่อนำมาแจกจ่ายครูในกลุ่มสาระฯ พบว่า หลายๆ ท่านสนใจจะเป็นลูกค้า  ปฐมบทของการช่วยเหลือเบื้องต้นทำให้เด็กมีกำลังใจจะช่วยเหลือกิจการของครอบครัว  ซึ่งครูนกมองว่า เป็นสิ่งที่ดีให้นักเรียนเข้าใจสภาวะของครอบครัว จะได้คิดเป็น ทำตนเหมาะสม
ย้อนกลับมาที่สาระของรายวิชานี้คาบต่อไปต้องเรียนรู้ “ศาสตร์” ต่างๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สอนเน้นทักษะกระบวนการคิดความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

พี่ครูนกครับ

ดีใจจังเลยที่สนุกกับการสอน

เด็กๆได้ขายของจริงๆด้วย

ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะน้องอาจารย์ขจิต
แรงใจในการทำงานคือการได้เข้าห้องพบปะกับศิษย์ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์

เขียนเมื่อ 


  ชอบจังเลย .... กิจกรรมแบบนี้ค่ะ .... ขอบคุณค่ะ