สอนการทำนา..ต้องมาดูที่ กศน.ลาดบัวหลวง

สอนการทำนา..ต้องมาดูที่ กศน.ลาดบัวหลวง

        วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 มแานิเทศที่ กศน.อำเภอลาดบัวหลวง อยู่ในช่วงการขยายเวลารับสมัครนักศึกษาที่ครู กศน.ต่างออกทำหน้าที่เพื่อให้มีนักศึกษามาป้อนในระบบจากการมีนักศึกษาเก่าจบไป ในพื้นที่อันยาวไกลเวิ้งว้างเส้นทางท้องทุ่งนาการเดินทางของครูไปประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาค่อนข้างลำบาก กศน.อำเภอลาดบัวหลวงจึงใช้ศักยภาพจากนักศึกษาให้ไปเชิญชวนคนมาเป็นนักศึกษา โดยสามารถตีค่าเป็นคะแนนกิจกรรม กพช. ได้ และในการจัดการสอนอาชีพมีการจัดการสอนอาชีพการทำนาอย่างจริงจังเพราะทำเลที่ตั้งภูมิประเทศเหมาะแก่การทำการเกษตรนาข้าวได้ตลอดปี วิถีชีวิตผู้คนจึงยังไม่พ้นการทำนา การเกษตรทำนาอย่างก้าวหน้านำพาทดลองในแปลงเกษตรนาข้าวจึงเป็นงานหนึ่งซึ่งชาว กศน.อำเภอลาดบัวหลวงภาคภูมิใจ. ผมจึงอยากให้สร้างมูลค่าจากพัฒนาอย่าต่อเนื่องให้เป็นหนึ่งใน กศน.พระนครศรีอยุธยา ถ้าจะมาดูเกษตรทำนาให้มาที่ กศน.ลาดบัวหลวง เฉกเช่นในยุคของเหมาเจ๋อตุง เคยกล่าวไว้ว่าถ้าจะไปดูเกษตรต้องไปที่ต้าใจ่ ....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.เพื่อนเรียนรู้ โดย ดร.ดิศกุลความเห็น (0)