การปลูกพืชผักสู้แล้งปลอดสารพิษโดยนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ...วัชรินทร์ เขจรวงศ์

การปลูกพืชผักสู้แล้งปลอดสารพิษโดยนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ


           วันนี้(๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางไปที่ แปลงปลูกพืชผักปลอดสารพิษ กม.๒๕ อีก ๙ กิโลเมตรถึงอำเภออาจสามารถ ถนนรณชัยชาญยุทธ ร้อยเอ็ด-อาจสามารถ พื้นที่ ๔ ไร่

มีนายวิโรจน์ บุตรสระพันธุ์ และนางคำพันธ์ (ตุ๋ย) พนาสันต์ อายุ ๖๐ ปี บ้านเลขที่ ๓๑ หมู่ที่ ๙ บ้านโนนนารี ต.โหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด โทร.๐๘๑-๒๕๒๔๖๗๕ หรือโทร.๐๙๑-๓๕๗๗๕๘๓ มีคนงาน ๒ คน พื้นที่บริเวณนี้ ทำนาน้ำฝนอย่างเดียว มีรายได้เพียงทางเดียวฤดูเดียวคือการทำนา จึงปรับเปลี่ยนกินมาถมแปลงนาการเกษตรให้เกิดรายได้ตลอดทั้งปี คือ“การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ”

 โดยการนำดินมาถมให้สูงขึ้นเป็นที่สวน ส่วนที่ขุดทำบ่อน้ำเพื่อสูบ ให้น้ำระบบสปริงเกอร์ หรือระบบน้ำหยด ผักกางมุ้ง แปลงผักยกร่องกว่า ๑๐๐-๑๒๐ เซนติเมตร ความยางตามสภาพสวน ผักกางมุ้ง มุมหลังคาด้วยตาข่าย พลางแสงสำหรับพืชผักต้องการแสงน้อย เช่น ตั้งฉ่าย ยี่หร่าทำให้ใบยืดเร็ว เป็นพื้ชผักที่มีศัตรูรบกวนน้อย นอกจากนั้น แปลงหอมแบ่งพันธุ์ลับแล

เพราะซื้อมาจากอำเภอลับแล วิธีการปลูก หลังจากเตรียมแปลงแล้วให้รดน้ำแปลงให้ชุ่ม จากนั้นนำหัวพันธุ์หอมแบ่งมากปลูกให้กลีบหอมแบ่งลึกลงไปในดินครึ่งหัว ใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 15 เซนติเมตร และระหว่างแถว 15 เซนติเมตร

ต่อจากนั้นนำฟางข้าวมาคลุมแปลงเพื่อรักษาความชื้นในดินและควบคุมวัชพืชในแปลง หลังปลูกแล้วควรรดน้ำให้ชุ่ม การบำรุงรักษา ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 1-2 ตันต่อไร่ รองพื้นก่อนปลูก ส่วนปุ๋ยเคมีใช้สูตร20-10-10 หรือ 46-0-0 อัตรา 20 - 25 กิโลกรัม/ ไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้ง ก่อนปลูกและหลังปลูก 20วัน อายุการเก็บเกี่ยว40 - 45 วัน ปลูกหมุนเวียนกันไป ขายได้ตลอดทั้งเดือน 


                 นายวิโรจน์ บุตรสระพันธุ์ และนางคำพันธ์ (ตุ๋ย) พนาสันต์ เล่าให้ฟังว่า ตนเองตัดสินใจดำเนินการปลูกพืชผักเมื่อ ๔ เดือนที่ผ่านมา หลังการเก็บเกี่ยวข้าว พืชที่ให้ผลผลิตเร็วที่สุดคือ ผักบุ้งจีน อายุ ๒๐-๒๕ วัน เก็บผลผลิตขาย ทำเป็นมัดบรรจุถุงละ ๑๕ ก.ก. ราคาขึ้นอยู่กับช่วงเวลา ปีใหม่ราคา ๔๐-๖๐ บาท ปัจจุบัน ๘ บาท/ก.ก.หอม ราคาดีมาก ช่วงปีใหม่ ช่วงรับประทานเจ หรือกินเจ ราคาขยับตัวขึ้น กวางตุ้ง ตั้งฉ่าย กระเพราะ โหระพา แมงรัก ผักชีฝรั่งหรือชีหอม หมุนเวียนขายได้ตลอดทั้งวัน ทั้งสัปดาห์ ตลอดทั้งเดือน รายได้หมุนเวียนตลอดทั้งเดือน จ้างแรงงาน ๒ คน

พร้อมกับตนเอง โชคดีที่นักส่งเสริมการเกษตร ในสำนักงานเกษตรอำเภออาจสามารถ เดินทางมาแวะเวียน ดูแลเรื่องการป้องกันกำจัดศัตรูพืช เรื่องการใช้สารชีวภัณฑ์ งดการใช้สารเคมี ปลอดภัยจากสารพิษ โดยเฉพาะ “ผักชีล้อม” ผักธรรมชาติในลำน้ำชี นำมาปลูกเป็นแปลง ยิ่งตัดยิ่งแตก ขายง่าย ร้านลาบ ร้านก้อย ต้องการมาก กำละ ๕ บาท งานง่ายๆได้เงินงาม

 
                  นายวิโรจน์ บุตรสระพันธุ์ และนางคำพันธ์ (ตุ๋ย) พนาสันต์ ระบบน้ำใต้ดินเพียงพอต่อความต้องการของพืชผัก จึงขยายพื้นที่การปลูกพืชผัก เพิ่มอีก ๖ ไร่ การตลาดส่งขายในอำเภออาจสามารถ ยังมีความต้องการสูงมาก ชาวบ้านผ่านทางแวะซื้อ หรือหากแม่ค้าตลาดทั่วไปต้องการ โทร.ตามหมายเลขที่ไว้ให้ 


                     นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กล่าวว่า สำนักงานเกษตรอำเภออาจสามารถ กล่าวว่า การเกษตรดีที่เหมาะ หรือ GAP ย่อมาจากคําว่า “Good Agricultural Practice” ซึ่งแปลว่า “เกษตรดีที่เหมาะสม” เป็นระบบที่สร้างผลผลิตตรงตามมาตรฐานคุณภาพ หรือได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการ

โดยปฏิบัติตามคําแนะนําที่ถูกต้อง ตั้งแต่การเพาะปลูก จนถึงการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อ และการนส่งเพื่อจําหน่าย ซึ่งจะทําให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการตกค้างของสารป้องกันกําจัดศัตรูพืช ตลอดจนเชอโรค ต่างๆ จึงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และได้ผลผลิตที่ปลอดภัยสําหรับผู้บริโภค ทั้งสามารถตรวจสอบและสอบทวนได้ ปี ๒๕๕๗ ประสานงานกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตการเกษตรร้อยเอ็ด กรมวิชาการเกษตร ได้ตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐาน เพราะเป็นแปลงพืชผักเริ่มใหม่ เพียง ๔ เดือน และนักส่งเสริมการเกษตรระดับมืออาชีพ ดำเนินการให้คำแนะนำ งานนี้ “ผ่าน” ขับรถผ่านแวะซื้อผักกลับบ้านนะครับ กม.๒๕ อีก ๙ ก.ม.ถึงอำเภออาจสามารถครับ


,,,,,,,,,,,,,,,,ทีมข่าวเกษตรรายงาน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรสิงขร101ความเห็น (1)

เกษตรกรคนเก่ง