ปลูกผัก...ปลูกชีวิต...(ปลูกผักกินได้FC)

หลายสิ่งหลายอย่างที่เราคิดว่า...เรารู้ดี...แต่เรากลับไม่รู้...และคาดไม่ถึง

ทั้งๆ ที่...ความรู้ที่เราคาดไม่ถึงนั้น...ก็มีเหตุผลรองรับ...และเป็นตรรกะของธรรมชาติอยู่แล้ว...

"การปลูกผัก"...เป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ...แต่กลับมีคุณค่าให้ชีวิตของผมมากมาย...

 

ครู* สอนปลูกผัก แต่สามารถเชื่อมโยงในการปลูกชีวิตของผม...

ครูสอนว่า...

ถ้าเราอยากให้ผักสวยงาม เติบโต...เราต้องคุย...ร้องเพลง...เต้นระบำกับบรรดาผักของเรา

สิ่งนี้ทำให้ผมคิดถึงการเลี้ยงลูก...และสัมพันธภาพกับผู้อื่น

 

ครูสอนว่า...ถ้าเราจะปักชำท่อนพันธุ์ เช่น ผักแพว สะระแหน่ กระเพรา โหระพา

หรือย้ายต้นกล้า เช่น มะเขือเทศ 

เราต้องไม่ตะบี้ตะบัน...เสียบๆ...ยัดเขาลงดินแบบงั้นๆ

แต่เราควรทำอย่างถนุถนอม และมีสุนทรียภาพ

ผมพลอยนึกถึงการดำเนินชีวิต...การที่ผมเอาใจผู้อื่นมาใส่ใจเรา...

 

 

(สวนที่ทำงานของครู)

 

และบทเรียนสำคัญ...สำหรับบันทึกนี้ คือ

ครูสอนว่า...ถ้าเราอยากให้ผักเติบโต...แข็งแรง...มีอายุยืนยาวกว่าปล่อยตามยถากรรม

(เช่น มะเขือเทศ กระเพรา โหระพา มะเขือยาว มะเขือเปราะ พริก)

และมีต้นโตๆ ออกลูกออกผลมากมาย เหมือนเขาโชว์ในงานพืชสวนโลก

เราต้องกลั้นใจต้องกิ่งก้าน ที่เขาแยกออกมาจากลำตันหลัก

ประมาณ 3-5 กิ่งก้าน...เพื่อให้ลำต้นหลัก...แข็งแรง...และยืนหยัดมั่นคง...

และต้องทำหลักให้ยึดเหนี่ยวเติบโตเติบใหญ่...

ผมตระหนักถึงชีวิตว่า...

การใช้ชีวิตเราต้องตัดอะไรบางอย่างออกไปบ้าง เช่น ตัดความเห็นแก่ตัว เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ตัดอะไรจากชีวิตไปบ้าง ถ้าสิ่งนั้นไม่ใชแก่นหลักในการดำรงชีวิตของผม

 

 

(สวนที่อนามัยของผม)

 

ผมได้เรียนรู้และใช้ชีวิตกับผัก...ตั้งแต่เก็บเมล็ด เพาะเมล็ด ผักเติบโต ออกผล และตายลงในที่สุด

ปลูกผัก สามารถปลูกชีวิต...ชีวิตที่รื่นรมย์

รื่นรมย์กับการเกิด

รื่นรมย์กับความเป็นหนุ่มสาว

รื่นรมย์กับความแก่

และรื่นรมย์แม้กระทั่งความตาย...

 

 

 

(สวนบ้านผม)

 

* ขอบพระคุณครู...อาจารย์กมล เลิศพันธุ์ อาจารย์เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว อาจารย์สุชีลา เตชะวงค์เสถียร

และคณะครูทุกท่าน...จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับลูกศิษย์อ่อนหัดด้านการเกษตร..ที่พลัดหลงได้มาเรียนรู้ "สวนครัวยุคใหม่...ปลูกผักร่วมกับเลี้ยงปลา"

 

 

(มะเขือเทศสดๆ ที่สวนบ้านผม)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความสุขของหมออนามัยความเห็น (3)

ปลูกผัก ปลูกปัญญา ปลูกชีวิต

เรียนรู้ชีวิตโดยการปลูกผัก....

"การใช้ชีวิตเราต้องตัดอะไรบางอย่างออกไปบ้าง เช่น ตัดความเห็นแก่ตัว เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ตัดอะไรจากชีวิตไปบ้าง ถ้าสิ่งนั้นไม่ใชแก่นหลักในการดำรงชีวิตของผม"

ตัดความเห็นแก่ตัว ต้องตัดใจให้ได้

เขียนเมื่อ 

ตามมาทานผักปลอดสารพิษค่ะ

เขียนเมื่อ 

ปลูกเก่ง ดี งาม มากค่ะ ทั้งต้นไม้และชีวิตนะคะคุณทิมดาบ