กราบสรงน้ำขอพรพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

ธรรมหรรษา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 

      ในเทศกาล "วันสงกรานต์: ปีใหม่ของชาวไทย" ได้เดินทางไปกราบสรงน้ำขอพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) หลวงพ่อได้เมตตาฝากนำพรแก่ทุกท่านว่า สงกรานต์ แปลว่า ก้าวข้าม หรือ ก้าวผ่าน ขอให้ทุกท่านก้าวข้าม หรือก้าวผ่านไปสู่สิ่งดีๆ บนครรลองของการคิดดี พูดดี และทำดี  พร้อมกันนี้ หลวงพ่อเจ้าคุณฯ ได้ย้ำเตือนว่า "ขอให้พวกเรามีวิชายอด จรณะเยี่ยม" กล่าวคือ จงใช้วิชา หรือปัญญาเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตด้วยการรู้เท่าทันปัญหา และอุปสรรคทั้งมวล ในขณะเดียวกัน จงดำรงตัวดำเนินตนอยู่บนครรลองของธรรม เพื่อให้ธรรมรักษาเราในฐานะผู้ที่รักษาธรรม ในนามของมวลศิษย์ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณที่ได้เมตตานุเคราะห์ ให้รับรู้ และสัมผัสแสงแห่งธรรม เพื่อน้อมนำไปสู่การปฏิบัติ และพัฒนาชีวิตต่อไปตราบสิ้นลมหายใจ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตกับความขัดแย้งความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สาธุๆครับท่าน