ชาวต่างชาติเขามองประเทศไทยของเราอย่างไร ณ ปัจจุบัน นี้

มีผู้ส่งมาให้ ทาง อีเมล์ มีชื่อผู้เขียน น่าเชื่อถือ จึงนำมาเผยแพร่ต่อ

ชาวต่างชาติเขามองประเทศไทยของเราอย่างไร ณ ปัจจุบัน นี้

นายฟรังชัวส์ ผอ.สำนักกิจการพิเศษ และความร่วมมือ ประเทศฝรั่งเศส ท่านกล่าวว่า ประเทศไทยลงต่ำที่สุดเท่าที่รู้มาในเวลานี้ เหตุเพราะผู้นำขาดจริยธรรมในการบริหารงานราชการ จึงก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น

นายโมฮาเหม็ด ชาลี อับดุลลาห์ ศ.คณะวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยทาซาห์ ประเทศตุรกี ท่านกล่าวว่า การไม่ยอมรับอำนาจของศาลนั้น คงเป็นไม่ได้ที่ผู้บริการฝ่ายการเมืองจะเดินหน้าบริหารต่อ เพราะนั่นคือจุดสิ้นสุดของรัฐบาลลงทันที เพราะการไม่เคารพศาลนั่นเอง

นางแคทธอรีน ผู้อำนายการเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ท่านกล่าวว่า นี่คือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่โลกต้องจารึกและจดจำต่อประวัติศาสตร์ชาติไทย นี้ การมีมีฝ่ายการเมือง เข้ามาแทรกแซงกิจการอำนาจรัฐมันเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเห็นได้ชัดเจน และนี่คือเป็นบทเรียนที่ดียิ่งสำหรับนานาชาติที่ควรแก่การศึกษา

นายชาน เหว่ยเปา ผู้อำนวยการสำนักนโยบาย สถาบันเพื่อการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ประชากร มหาวิทยาลัยฮ่องกง กล่าวว่า นี่คือเป็นเรื่องที่บอกและแสดงอย่างแจ่มแจ้งที่ประเทศไทยต้องเผชิญการความล้มเหลวของฝ่ายการเมือง ที่ทำลายความสัมคสมานสามัคคีของไทย เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามกลางเมืองก็ว่าได้

นายโอซากิ คัง ที่ปรึกษารัฐมนตรี ของญี่ปุ่น กล่าวว่า หมดความน่าเชื่อถืออย่างสิ้นเชิง สำหรับประเทศไทย ที่มีต่อนานาชาติ เพราะผู้นำทำเสียเอง การแก้ไขปัญหาเป็นหน้าที่ของคนไทย ไม่ควรให้ชาวต่างชาติเข้ามาแทรกแซงอย่างยิ่ง ที่ผ่านมา นั้นถือว่าเป็นบทเรียนสำหรับคนไทยและคนไทยเองจะต้องร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ หากไม่มีความร่วมมือปัญหาต่างๆคงไม่สามารถแก้ไขได้

วัฒนาพล

 ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)