ผลการสำรวจบริษัทประกันชีวิตที่น่าเชื่อถือที่สุด


    นิตยสาร BrandAge ฉบับเดือนมกราคม 2014 (วางแผงช่วงกุมภาพันธ์) ได้ตีพิมพ์ผลการจัดอันดับสินค้าและบริการที่น่าเชื่อถือมากที่สุด “Thailand Most Admired Brand 2014”
   

    สำหรับหมวดบริษัทประกันชีวิตที่น่าเชื่อถือที่สุดในปีนี้ 10 บริษัทประกันชีวิตที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดอันดับที่ 1 ถึง 3 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยมี เอไอเอ ครองอันดับที่ 1 ของบริษัทประกันที่น่าเชื่อถือที่สุดด้วยคะแนนร้อยละ 43.49 คะแนนเป็นการครองแชมป์ต่อเนื่องนับตั้งแต่มีการจัดอันดับบริษัทประกันชีวิตที่น่าเชื่อถือที่สุด “Thailand Most Admired Brand” มาตั้งแต่ปี 2001
ตามมาด้วยอันดับที่ 2 คือไทยประกันชีวิตซึ่งได้คะแนนร้อยละ 26.22
และเมืองไทยประกันชีวิตรั้งอันดับที่ 3 ไว้ได้อีกหนึ่งปีอย่างเหนียวแน่นด้วยคะแนนร้อยละ 9.03
ส่วนอันดับที่ 4 ถึง 8 ในปีนี้มีการสลับตำแหน่งกันระหว่างบริษัทที่เคยได้อันดับที่ 4 ถึง 8 ของปีที่ผ่านมา โดยกรุงไทย-แอกซ่าซึ่งเคยได้อันดับที่ 8 ในปีที่แล้ว ปีนี้กระโดดขึ้นมาอยู่อันดับที่ 4 ด้วยคะแนนร้อยละ 4.16
ส่วนอลิอันซ์ อยุธยาประกันชีวิต หรือชื่อเดิมคือ อยุธยาอลิอันซ์ ซี.พี. ในปีนี้อยู่ในอันดับที่ 5 ได้คะแนนร้อยละ 3.90 หล่นไปหนึ่งอันดับจากปีที่ผ่านมา
อันดับที่ 6 ได้แก่ กรุงเทพประกันชีวิต ปีนี้ได้คะแนนไปร้อยละ 3.37 หล่นไปหนึ่งอันดับจากอันดับที่ 5 ของปีที่ผ่านมาเช่นกัน
อันดับที่ 7 ของปีนี้หล่นจากอันดับที่ 6 จากปีที่แล้วคือ ไทยพาณิชย์ประกันชีวิตได้คะแนนร้อยละ 2.92
และไทยสมุทรประกันชีวิตได้อันดับที่ 8 ซึ่งร่วงมาจากอันดับที่ 7 ของปีที่ผ่านมา ได้คะแนนร้อยละ 2.48 ไปในปีนี้
อันดับที่ 9 และ 10 ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงโดยมีไอเอ็นจีประกันชีวิต หรือชื่อใหม่คือ เอฟดับบลิวดี (FWD) ประกันชีวิตรั้งในอันดับที่ 9 และ ฟินันซ่าประกันชีวิตรั้งในอันดับที่ 10

 

   

    ถึงแม้ เอไอเอ จะครองอันดับ 1 ในตำแหน่งบริษัทประกันชีวิติที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดมาตลอด แต่ก็พบว่าร้อยละของคะแนนที่ได้ลดลงมาเรื่อยๆ คือ จากปี 2009 เอไอเอ ได้รับคะแนนในหมวดบริษัทประกันชีวิตที่น่าเชื่อถือมากที่สุด โดยได้คะแนนร้อยละ 61.61 ต่อมาในปี 2010 เอไอเอ ได้รับคะแนนลดลงเหลือร้อยละ 56.63 ปี 2011 คะแนน เอไอเอ ลดลงมาเหลือร้อยละ 51.61 และเหลือร้อยละ 48.31 ในปี 2012 โดยในปี 2013 คะแนนของ เอไอเอเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ 49.70 และ ปีล่าสุดคือ 2014 เอไอเอ ได้คะแนนไปร้อยละ 43. 49 โดยพบว่าบริษัทประกันชีวิตอันดับ 2 และ 3 อย่างไทยประกันชีวิตและเมืองไทยประกันชีวิตสามารถแย่งคะแนนความน่าเชื่อถือจากอันดับ 1 อย่างเอไอเอทีละน้อยได้มากขึ้นเรื่อยๆ ผลคะแนนความน่าเชื่อถือในการจัดอันดับ 5 ปีย้อนหลังของบริษัทประกันชีวิตทั้ง 3 รายแสดงดังกราฟ

 

 

    นอกจากผลการจัดอันดับแล้ว ยังมีการสำรวจเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันชีวิตอีกด้วย ในปีนี้ปัจจัยที่มีระดับความสำคัญสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ตัวแทนให้บริการดีและสามารถเคลมประกันง่ายเป็นอันดับแรก โดยมีระดับความสำคัญเท่ากัน ส่วนอันดับที่ 2 คือ ความมั่นคงของบริษัทและการให้วงเงินคุ้มครองสูงซึ่งมีระดับความสำคัญเท่ากันเช่นกัน อันดับ 3 คือมีรูปแบบกรมธรรม์ที่เหมาะสมกับผู้ซื้อ ตามมาด้วยอันดับ 4 คือมีสถานพยาบาลให้บริการมากทั่วประเทศ และอันดับ 5 คือ ดอกเบี้ย/ผลตอบแทนสูง 

    ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันชีวิตน้อยที่สุด 3 อันดับสุดท้าย ได้แก่ บริษัทประกันชีวิตเป็นของคนไทย เป็นบริษัทในเครือธนาคาร และสุดท้ายคือเป็นบริษัทเครือข่ายจากต่างประเทศ
รายละเอียดของปัจจัยและระดับความสำคัญของปัจจัยแต่ละข้อแสดงในตารางด้านล่าง    บริษัทประกันชีวิตที่เป็นเครือธนาคารในประเทศไทยนั้นปัจจุบันมีบริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต (ชื่อเดิมคือไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต) ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ เมืองไทยประกันชีวิตเป็นเครือของธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพประกันชีวิตในเครือธนาคารกรุงเทพ กรุงไทย-แอกซ่ากับธนาคารกรุงไทย อลิอันซ์อยุธยาประกันชีวิตกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา แต่ในปีนี้ปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างได้โหวตให้เอไอเอได้คะแนนสูงสุดในปัจจัยข้อนี้ไป ทั้งๆที่ในความจริงแล้วเอไอเอไม่ได้เป็นบริษัทประกันชีวิตที่เป็นเครือธนาคารในประเทศไทย อาจเป็นไปได้ว่าเพราะเอไอเอมีช่องทางขายประกันชีวิตทางธนาคารหรือ Bancassurance ด้วย ซึ่งเอไอเอร่วมเป็นพันธมิตรกับธนาคารบางแห่งในการขายประกันชีวิตให้ลูกค้าของธนาคาร จึงทำให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าเอไอเอเป็นบริษัทในเครือของธนาคาร นอกจากนี้ในปัจจัยเรื่องเป็นบริษัทของคนไทย เอไอเอยังก็ได้รับคะแนนโหวตสูงที่สุดสุด ทั้งๆที่ความจริงแล้วเอไอเอประเทศไทยเป็นสาขาของเอไอเอที่มีสำนักงานใหญ่ที่ฮ่องกงแต่เข้ามาตั้งสาขาในประเทศไทย ซึ่งอาจเป็นเพราะเอไอเอได้เข้ามาทำธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยมานานและผู้บริโภคชาวไทยคุ้นเคยกับแบรนด์เอไอเอเป็นอย่างดีเนื่องจากเอไอเอมีตัวแทนในไทยเป็นจำนวนมากจนผู้บริโภคชาวไทยไม่มีความรู้สึกว่าเอไอเอเป็นบริษัทต่างชาติ

    นอกจาก “Thailand Most Admired Brand” ที่มีการสำรวจความน่าเชื่อถือของสินค้าและบริการเผยแพร่ในนิตยสาร BrandAge ทุกปีแล้ว ยังมีการสำรวจ “No.1 Brand Thailand” โดยนิตยสาร Marketeer อีกด้วย การสำรวจดังกล่าวเป็นการสำรวจตราสินค้าหรือยี่ห้อ (Brand) ที่ผู้บริโภคยกให้เป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งในปีนี้ผลการสำรวจ “No.1 Brand Thailand 2014” ได้เผยแพร่ในนิตยสาร Marketeer ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

    ผลการสำรวจในหมวดประกันชีวิตปรากฏว่า เอไอเอ ครองแชมป์อันดับ 1 ตามมาด้วยไทยประกันชีวิตในอันดับที่ 2 และเมืองไทยประกันชีวิตเป็นอันดับที่ 3 ซึ่งสามอันดับแรกของการสำรวจ “No.1 Brand Thailand” ตรงกับผลสำรวจของ “Thailand Most Admired Brand”
ส่วนอันดับที่ 4 เป็นของไทยสมุทรประกันชีวิต ซึ่งได้อันดับที่ 8 ใน Thailand Most Admired Brand และอันดับที่ 5 เป็นของกรุงไทย-แอ๊กซ่า ซึ่งได้อันดับที่ 4 ใน Thailand Most Admired Brand

 

   

    เมื่อลองเอาอันดับความน่าเชื่อถือจากการจัดอันดับ Thailand Most Admired Brand 2014 มาเปรียบเทียบกับอันดับของบริษัทประกันชีวิตที่มียอดขายประกันรายใหม่สูงสุด (New business premium) ในช่วงมกราคม-ธันวาคม 2013 พบว่าแม้เอไอเอจะมีความน่าเชื่อถือสูงสุด แต่มียอดเบี้ยประกันรายใหม่อยู่ในอันดับที่ 2 โดยน้อยกว่าเมืองไทยประกันชีวิตซึ่งได้รับความน่าเชื่อถือในอันดับที่ 3 แต่มีมียอดเบี้ยประกันรายใหม่เป็นอันดับที่ 1       ส่วนไทยพาณิชย์ประกันชีวิตซึ่งได้รับความน่าเชื่อถือในอันดับที่ 7 สามารถทำเบี้ยประกันรายใหม่ได้เป็นอันดับที่ 3 โดยมีเบี้ยประกันรายใหม่สูงกว่าบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือในอันดับที่ 2 อย่างไทยประกันชีวิตซึ่งมีเบี้ยประกันรายใหม่ตามมาในอันดับที่ 4 รวมทั้งสูงกว่ากรุงไทย-แอ๊กซ่าที่มีความน่าเชื่อถือในอันดับที่ 4 แต่มีเบี้ยประกันรายใหม่อยู่ในอันดับที่ 5 และสูงกว่าอลิอันซ์อยุธยาประกันชีวิตกับกรุงเทพประกันชีวิต ซึ่งมีความน่าเชื่อถือในอันดับที่ 5 และ 6 โดยมีเบี้ยประกันรายใหม่อยู่ในอันดับที่ 8 และ 6 ตามลำดับ

ตารางด้านล่างแสดงผลการเปรียบเทียบระหว่างอันดับของบริษัทที่มีเบี้ยประกันรายใหม่สูงสุดกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุด

 

 

    นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบความน่าเชื่อถือจากการจัดอันดับ Thailand Most Admired Brand 2014 กับอันดับของบริษัทประกันชีวิตที่มียอดเบี้ยประกันรับรวม (Total premium) ซึ่งหมายถึงยอดเบี้ยประกันรายใหม่ (New business premium) รวมกับยอดเบี้ยประกันปีต่อ (Renewal premium) จะพบว่าเอไอเอยังคงเป็นที่ 1 ในด้านเบี้ยประกันรับรวมส่วนเมืองไทยประกันชีวิตซึ่งมีความน่าเชื่อถือในอันดับที่ 3 มีเบี้ยประกันรับรวมอยู่ในอันดับที่ 2 และไทยประกันชีวิตซึ่งมีความน่าเชื่อถือในอันดับที่ 2 มีเบี้ยประกันรับรวมอยู่ในอันดับที่ 3

    ส่วนผลการเปรียบเทียบความน่าเชื่อถือจากการจัดอันดับ Thailand Most Admired Brand 2014 กับอันดับของบริษัทประกันชีวิตที่มียอดเบี้ยประกันรับรวม (Total premium) ทั้งผลแสดงไว้ในตารางด้านล่าง

 


    ทั้งนี้ยังพบอีกด้วยว่าบริษัทประกันชีวิตที่มีความน่าเชื่อถือในอันดับที่ 10 อย่างฟินันซ่าประกันชีวิตกลับไม่ติด 1 ใน 10 อันดับแรกของบริษัทที่มีเบี้ยประกันรายใหม่ (New business premium) และเบี้ยประกันรับรวม (Total premium) สูงสุด โดยฟินันซ่าประกันชีวิตอยู่ในอันดับที่ 22 ของบริษัทที่มีเบี้ยประกันรายใหม่สูงสุดและอันดับที่ 21 ของเบี้ยประกันรับรวมสูงสุด จากบริษัทประกันชีวิตทั้งหมด 24 ราย ทั้งนี้บริษัทฟินันซ่าประกันชีวิตเคยถูก คปภ. สั่งระงับการขายประกันรายใหม่ เนื่องจากปัญหาการดำรงเงินสำรองตามเงื่อนไข และเพิ่งสามารถเพิ่มเงินในสำรองเพียงพอจนสามารถกลับมาขยายธุรกิจใหม่ได้เมื่อปลายปี 2013 ปัจจุบันบริษัทฟินันซ่าประกันชีวิต ได้ เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทฟิลลิปประกันชีวิต ส่วนพรูเด็นเชียลประกันชีวิต ซึ่งไม่ติด 1 ใน 10 ของบริษัทประกันชีวิตที่มีความน่าเชื่อถือแต่สามารถทำเบี้ยประกันอยู่ในอันดับที่ 7 ของบริษัทที่มีเบี้ยประกันรายใหม่สูงสุดและอันดับที่ 10 ของเบี้ยประกันรับรวมสูงสุด

    เมื่อดูจากความสัมพันธ์ของความน่าเชื่อถือกับผลงานเบี้ยประกันของบริษัทประกันชีวิต จะเห็นได้ว่าบริษัทที่ได้รับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่จะสามารถสร้างผลงานเบี้ยประกันได้สูง เห็นได้จากบริษัทที่ได้รับความน่าเชื่อถือสูงสุด 9 รายจากบริษัทประกันชีวิตทั้งหมด 24 ราย คือ เอไอเอ ไทยประกันชีวิต เมืองไทยประกันชีวิต กรุงไทย-แอ๊กซ่าประกันชีวิต อลิอันซ์อยุธยาประกันชีวิต กรุงเทพประกันชีวิต ไทยพาณิชย์ ไทยสมุทรประกันชีวิตและเอฟดับบลิวดีประกันชีวิต สามารถทำเบี้ยประกันรายใหม่ (New business premium) รวมกันได้ถึง 85.09 % ของเบี้ยประกันรายใหม่ทั้งหมดและเบี้ยประกันรับรวม (Total premium) รวมกันได้ถึง 90.37 % ของเบี้ยประกันรับรวมทั้งหมด

 

 

หมายเลขบันทึก: 564381เขียนเมื่อ 21 มีนาคม 2014 22:37 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มีนาคม 2014 22:37 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

ข้อมูลน่าสนใจมากครับ ;)...

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี