JJ14V3_4 Share and Learn ที่ มฟล KMวิชาการและวิจัย

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Share and Learn ที่ มฟล

 นับเป็นอีกวาระหนึ่ง ที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย ท่านรอง อธิการบดี รศ.กัลณกา สาธิตธาดา สหายน้องใหม่ Chula13 ให้โอกาส JJ ไปสร้าง Ba  หรือ เวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการนำ KM หรือิ การจัดการความรู้ มาใช้ในด้านวิชาการและงานวิจัย ให้กับ คณาจารย์ สำนักวิชาต่างกว่า สามสิบชีวิต

 เราเริ่ม Action Learning ด้วยกิจกรรมสร้างกติกา หรือ Ground Rule เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน

 กิจกรรมที่สอง คือ นำพาเข้าสู่ BAR = Before Action Review เพื่อให้รู้เขา รู้เรา สอบทานความคาดหวัง ความรู้เดิม เรื่อง มาตรฐานที่สามของชาติ และ ความต้องการของผู้เข้าร่วม ลปรร

 กิจกรรมที่สาม คือ การสร้างความตระหนักในการนำ การจัดการความรู้เข้ามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย โดยเรียนรู้จากแนวคิดของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 นำภาพ และ เอกสาร บางส่วนมาฝากไว้ใน Gotoknow เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์

 

 

ปิดท้ายด้วย Reflection สะท้อน การเรียนรู้ และ ให้ข้อ เสนอแนะ เพื่อพัฒนา JJ ครับ

JJฅ ฅนเดิม (190314)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (4)

แวะมาเรียนรู้และทักทายอาจารย์ JJ ด้วยความรัก คิดถึง และเคารพอย่างสูงครับผม

เขียนเมื่อ 

เรียน อ.ดร.PoP เสียดายไม่ได้ F2F ใน HA Forum ครับ

เขียนเมื่อ 

ตามมาเรียนรู้กับอาจารย์หมอ JJ

เดินทางตลอดเลยนะครับ

ได้เรียนรู้เรื่องดีๆมากเลยครับ

ขอบคุณมากครับ

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านขจิต คนแก่ ก็อย่างนี้หละครับ เดินทางไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหมดแรง