คำว่า ครู สั้น ๆ แต่ลึกซึ้ง

คำว่า ครู ที่ลึกซึ้ง

คำว่า ครู ที่ลึกซึ้ง

การที่จะเรียกว่าครูแค่คำง่าย ๆ สั้น ๆ แต่คำว่าครูนั้นมีความหมายมากกว่าราคาเงินทอง มีความหมายที่ลึกซึ้งการที่ใครสักคนจะเติบโตมีวิชาความรู้ล้วนแล้วแต่ต้องมีครูที่เป็นผู้ในการอบรมสั่งสอนที่คอยทุ่มเทวิชาความรู้เพื่อถ่ายทอดให้เราเป็นผู้มีวิชาความสามารถ สามารถที่จะเอาตัวรอดได้เป็นคนดีของสังคม ครูนั้นไม่เพี่ยงแต่เป็นผู้ให้วิชาความรู้เท่านั้น ครูคือผู้ที่เสียสละให้ความรัก ดูแลเอาใจใส่ ชี้นำให้ลูกศิษย์เดินในทางสว่างทางที่ถูกต้อง เพื่อประกอบวิชาชีพเลี้ยงดูตนเองและช่วยในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า หลายครั้งที่เรารู้สึกนึกน้อยใจในคำดุด่าคำว่ากล่าวของครู แต่ลองมาคิดไตรตรองดู คำดุด่านั้นมีความหมายหนักแน่นเป็นอย่างยิ่ง ที่จะทำให้เราที่จะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมไม่กระทำในสิ่งที่ผิด ที่ครูนั้นดุด่าเพราะครูให้ความสำคัญกับเราเอาใจใส่ ครูที่ดีนั้นต้องมีอุดมคติของความเป็นครู ศรัทธาต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ ต้องมีหัวใจที่แข็งแกร่งแน่วแน่ มุ่งสร้างพัฒนาบ้านเมืองด้วยการสร้างพลเมืองให้เป็นคนดี ให้สังคมนั้นน่าอยู่ร่มเย็นเป็นสุข อีกทั้งต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศิษย์ มีจุดยืนเป็นของตัวเองสอนศิษย์แบบไหนครูก็ต้องเป็นแบบนั้น

ครูนั้นไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ผู้สอน ที่ถือชอก ยืนอยู่หน้ากระดาน เปล่งเสียงออกมาให้เราฟัง แต่ครูคือผู้สร้างชีวิตใหม่ให้เราที่จะพัฒนาตัวเราให้ดียิ่งขั้น ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ชี้นำทางสว่าง ดั่งตะเกียงที่สองสว่างในความมืด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดใจไปกับ...นาย สรรเสริญ นิรมลมณฑลความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เป็นกำลังใจนะคะ

สวัสดีครับ ดร. พจนา แย้มนัยนา

ขอบคุณสำหรับกำลังใจน่ะครับ