รัฐพาล โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

พลเมืองคือกำลัง ทั้งตื่นรู้และรู้ตื่น โถมถั่งเข้าพังครืน โขยงสัตว์ พวกรัฐพาล !


ความเห็น (0)