No.29: Quiet Leadership

ฮิคารุ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

                                         

 

David Rock เป็นที่ปรึกษาทางด้านภาวะผู้นำ และเป็นผู้ก่อตั้งสถาบัน Neuroleadership โดยผสมผสานระหว่างศาสตร์ทางด้านประสาทวิทยา และศาสตร์ทางภาวะผู้นำ นำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างภาวะผู้นำให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆทั่วโลก

 

หนังสือ Quiet Leadership เล่มนี้ผมซื้อมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2006 เมื่อได้อ่านจบในคราวนั้น ก็สรุปว่าเป็นหนังสือที่ดีมาก เพราะเป็นหนังสือที่เน้นไปในทางให้หัวหน้าช่วยให้ลูกน้องคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาได้ ด้วยตัวของตัวเอง โดยใช้หลักการของการสร้างเส้นทางวงจรของเซลล์ในสมองใหม่ และฝึกฝนเน้นย้ำจนเป็นวงจรที่ชัดเจนหนักแน่น (hard wiring) เพื่อให้เกิดนิสัยใหม่ของการทำงานที่จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ของงานตามที่ต้องการ

 

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง 6 ขั้นตอนในการที่จะเปลี่ยนแปลงการทำงานของลูกน้องให้ดีขึ้น (ด้วยตัวเขาเอง)

 

  1. Think about Thinking: ช่วยให้เขาคิดได้ในเรื่องของเขาเอง มุ่งเน้นไปที่วิธีการมากกว่าปัญหา มุ่งเน้นที่กระบวนการมากกว่าเนื้อหา ช่วยให้เขาพัฒนาในแบบของเขา โดยดึงจุดแข็งเขาออกมา ไม่ไปจี้จุดอ่อน 
  2. Listen for Potential: ฟังเพื่อให้เห็นศักยภาพในตัวเขาให้ได้
  3. Speak with Intent: พูดให้เข้าเป้าหมาย ใช้ภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย น่าฟัง
  4. Dance toward Insight: เชื่อมต่อสร้างความผูกพันธ์กับเขา ด้วยหลักการ Permission-ขอเริ่มวงสนทนา, Placement-สร้างวงสนทนา, Questioning-ถามเพื่อให้เกิดความชัดเจนในความคิด, Clarifying-สร้างความชัดเจนในสิ่งที่เขาพูด
  5. Create New Thinking: ช่วยให้เขาสร้างวิธีคิดใหม่ๆด้วย CREATE model อันได้แก่   Current Reality - เริ่มที่ว่าความจริงตอนนี้คืออะไร Explore Alternatives - ค้นหาทางเลือกที่หลากหลาย Tap Their Energy - กระตุ้นให้เกิดพลังลงสู่การปฏิบัติ เช่นเขียนแผนออกมาลงในกระดาษ
  1. Follow Up : เพื่อช่วยสนับสนุนในสิ่งที่เขาได้เริ่มติดทำใหม่ ในการที่จะปรับปรุงพัฒนางานของเขา ด้วยการใช้ FEELING model

Facts - หาข้อเท็จจริง

Emotions - หาอารมณ์ความรู้สึกของเขา

Encourage - ให้กำลังใจกับสิ่งที่เขาทำอยู่

Learning - ถามเขาว่าได้เรียนรู้อะไร

Implication - ถามหาความหมายของสิ่งที่เขาได้ทำ

New Goal - ถามหาเป้าหมายต่อไป

 

นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญมากอีกอย่างก็คือ การให้ Positive Feedback จากผลงานวิจัยของ Gallup พบว่า ถ้าพนักงานได้รับการยอมรับและการชื่นชมอย่างสม่ำเสมอ พวกเขาจะมีความผูกพันธ์กับงานและองค์กรเพิ่มมากขึ้น เป็นการเพิ่ม Productivity และ ความภักดีต่อองค์กรมากขึ้น

 

เมื่อหัวหน้างานใช้หลัก 6 ขั้นตอนดังกล่าวแล้ว ลูกน้องจะเกิดความศรัทธา เคารพในตัวหัวหน้าที่เป็นผู้นำ และเกิดพลังใจที่จะปรับปรุงพัฒนาตัวเองให้ทำดียิ่งขึ้นต่อไป

                        

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Book summaryความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับคุณหมอที่แนะนำหนังสือดีๆ ชอบครับ ชอบทั้งหนังสือ และการเขียนแนะนำหนังสือเป็นการแบ่งปันความรู้ที่ดีและได้บุญอย่างหนึ่งครับ อยากจะขอความกรุณาคุณหมอเพิ่ม คำสำคัญว่า "หนังสือเปลี่ยนชีวิต" ด้วยครับผม เพราะจะได้อยู่ในชุมชนเดียวกัน คือ ชุมชน100เล่มเกวียนเปลี่ยนชีวิต ครับ

วิโรจน์
IP: xxx.6.177.167
เขียนเมื่อ 

ด้วนความยินดีครับครูพีร์

วรรณี วิริยะกังสานนท์
IP: xxx.174.40.2
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ที่เคารพ

ขอบคุณอาจารย์ที่แบ่งปัน อาจารย์เขียนสรุปเนื้อหาได้น่าอ่านมาก ทำให้เข้าใจได้ง่าย นำไปประยุกต์ใช้ได้ เห็นด้วยกับอาจารย์ประเด็น การใช้ positive feedback กับพนักงาน ช่วยเพิ่มความผูกพันและผลิตภาพการทำงาน

หลายคนที่ทำงาน แต่ไม่เคยรับรู้เลยว่าดีหรือไม่อย่างไร ต้องพัฒนา หรือ ปรับปรุงอะไร องค์กร อาจได้ dead wood ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวก็ได้