๔๔๓. เวลา...

เวลา...

"เวลา"...อาจะจะไม่มีปาก

แต่มันสามารถ...

บอกอะไรเรา...ได้ดีกว่า...

"คำพูด"

 

"สมาคมคำคมสู้ชีวิต"

 

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่าน...ข้อคิดในการดำเนินชีวิต...จากบันทึกนี้ค่ะ :):)

บุษยมาศ  แสงเงิน

๑๖ มกราคม ๒๕๕๗

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (0)