๔๓๗. ข้ามมันไปให้ได้...

ข้ามมันไปให้ได้...

ภายใต้มหาสมุทร...แห่งชีวิต

จงเรียนรู้...ที่จะ...ข้ามมันไปให้ได้

 

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่าน...ข้อคิดในการดำเนินชีวิต...จากบันทึกนี้ค่ะ :):)

บุษยมาศ  แสงเงิน

๑๔ มกราคม ๒๕๕๗

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (0)