๔๑๒. สติ - อคติ

สติ - อคติ

สติ...ทำเรื่องใหญ่ ๆ ให้กลายเป็น...เรื่องเล็ก

อคติ...ทำเรื่องเล็ก ๆ ให้กลายเป็น...เรื่องใหญ่

 

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่าน...ข้อคิดในการดำเนินชีวิต...จากบันทึกนี้ค่ะ :):)

บุษยมาศ  แสงเงิน

๘ มกราคม ๒๕๕๗

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณสำหรับดอกไม้กำลังใจจากทุก ๆ ท่านค่ะ :):)