๓๘๖. ชนะใจตัวเอง...

ชนะใจตัวเอง...

บางครั้งการ...ยอมแพ้

กับคนที่ดูถูกเรา

ก็ไม่ได้หมายความว่า..."เราแพ้"

แต่มันแปลว่า..."เราชนะใจตัวเอง" ต่างหาก

ที่ไม่ยอม..."ลดตัว" ไปยุ่งกับเขา

 

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่าน...ข้อคิดในการดำเนินชีวิต...จากบันทึกนี้ค่ะ :):)

บุษยมาศ  แสงเงิน

๕ มกราคม ๒๕๕๗

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (0)