๓๔๐. คุณความดี...แม้เห็น...เป็นแค่เงา

คุณความดี...แม้เห็น...เป็นแค่เงา

รู้อ่อนน้อม...ถ่อมตน...ให้คนรัก

ดีกว่าจัก...ทำเก่ง...อวดเบ่งเขา

คุณความดี...แม้เห็น...เป็นแค่เงา

แต่ติดตาม...ตัวเรา...ไปจนตาย

"พระรชต"

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่าน...ข้อคิดในการดำเนินชีวิต...จากบันทึกนี้ค่ะ :):)

บุษยมาศ  แสงเงิน

๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ สำหรับดอกไม้กำลังใจค่ะ :):)