๓๐๖. จิตสำนึกที่ดี

จิตสำนึกที่ดี

ไม่ต้อง...ทำตัว...ให้ใคร...ชมว่า...

"ดี"...แค่ให้รู้ว่า...

"จิตสำนึก"...ที่ตัวของเรามี...

มันดี...ก็พอ...

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่าน...ข้อคิดในการดำเนินชีวิต...จากบันทึกนี้ค่ะ :):)

บุษยมาศ  แสงเงิน

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (3)

ขอบคุณข้อคิดสั้นๆ ที่แสนดีค่ะ

;)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณ ค่ะ :):)

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณสำหรับดอกไม้กำลังใจจากทุก ๆ ท่านค่ะ :):)