๒๙๒. ชนะตนเอง...

ชนะตนเอง...

"รู้...ผู้อื่นนั้น...ฉลาด...

รู้...ตนเองนั้น...เป็นอัจฉริยะ...

ชนะ...ผู้อื่น...คือ...ผู้เข้มแข็ง

ชนะ...ตนเอง...คือ...ผู้ยิ่งใหญ่"

"ขงจื้อ"

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่าน...ข้อคิดในการดำเนินชีวิต...จากบันทึกนี้ค่ะ :):)

บุษยมาศ  แสงเงิน

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

แม่นแล้วจริงๆ ครับ... ปราชญ์เอเชียใช้ภาษาคม จนต้องหาฝักใส่ไว้นะครับพี่..

เขียนเมื่อ 

๕๕๕...เข้าใจคิดอีกแล้ว...ขอบคุณค่ะ น้อง ส.รตนภักดิ์ :):)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับดอกไม้กำลังใจจากทุก ๆ ท่านค่ะ :):)

เขียนเมื่อ 

..ขอบคุณข้อคิด ดีดีนี้ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ ดร.เปิ้ล :):)