ผลิตผลจากหินแร่ภูเขาไฟที่ใช้ในการเกษตร

วัตถุต่างๆ ที่ปะทุออกมาจากปากปล่องภูเขาไฟ ไม่ว่าจะเป็น หินชั้นในลักษณะต่างๆ  ลาวา  ก๊าซและไอน้ำ  นอกจากจะดูเหมือนว่าก่อให้เกิดอันตรายจากการกำเนิดเกิดขึ้นของภูเขาไฟ แต่ในอีกมุมมองหนึ่งก็สามารถนำไปประโยชน์ในด้านการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้มากอยู่พอสมควร  ก๊าซและไอน้ำ ก็จะอาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ อาบน้ำแร่แช่น้ำอุ่น กันไปตามเรื่องตามราว  ส่วนหินชั้นภูเขาไฟ และลาวา นั้นก็สามารถนำไปใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง, ใช้ในการประดับประดาตกแต่งบ้าน, ใช้ในการขัดผิว บำรุงเส้นผม และในอีกภาคส่วนหนึ่งคือการนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร เพื่อทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ช่วยเร่งการเจริญเติบโตและสร้างความแข็งแกร่งให้แก่พืช

ส่วนใหญ่เราจะเรียกผลิตผลจากลาวาหรือหินแร่ภูเขาไฟกันว่า หินซีโอไลท์ (Zeolite) ซีโอ = เดือด, ไลท์ มาจาก Lithose = หิน เมื่อรวมกันจึงเรียกว่า หินเดือด, หินลาวา ซึ่งมีมากมายหลายชนิดในโลกนี้ แต่แบ่งออกเป็นหมวดใหญ่ได้ 2 กลุ่ม คือ 1. เท็กโตซิลิเกต (Tektosilicates Tectosilicate Zeolite group true zeolites) แบ่งออกเป็น 8 ชนิดหลักๆ คือ 1. Analcime  2. Chabazite 3. Gismondine 4. Heulandite  5. Natrolite  6. Mordenite 7. Brewsterite  8. Unclassified  และกลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ เท็กโตซิลิเกต (Tektosilicates Tectosilicate Zeolite group related species)  ซึ่งหินแร่ภูเขาที่ใช้การเกษตรของประเทศ ก็จะมีอยู่ในกลุ่มของ เท็กโตซิลิเกตเช่นกัน และก็อยู่ในหมวดหมู่ย่อยลงอีกคือกลุ่มของ โมเดนไนท์ และ บริวสเตอไรท์ ซึ่งก็คือกลุ่ม พัมมิช, สเม็คไทต์, ม้อนท์โมริลโลไนท์ และไคลน็อพติโลไลท์  

ส่วนประกอบของหินแร่ภูเขาไฟส่วนใหญ่มี ซิลิก้า  (Sio2)  = 69.77%, อลูมิมินา (Al2O3)  = 14.69%, เฟอริกออกไซด์ (Fe2O3) = 1.22 %, แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) = 0.28 %, แคลเซียมออกไซด์ (Cao) = 1.08%, โพแทสเซียมออกไซด์ (K2O)  = 4.77%,  ฟอสฟอรัสเพนออกไซด์ (P2O5) = 0.03%, ส่วนที่หายไปหลังการเผา (Ig.loss) = 4.72, ความชื้น (H2O  = 0.58 กำมะถัน(S)  = nil, โบรอน (B)  = 300 ppm, แมงกานีส (Mn) = 300 ppm, ทองแดง  (Cu) = 4 ppm, โมลิบดินัม (Mo) < 6 ppm, สังกะสี (Zn)             = 30  ppm จากองค์ประกอบดังกล่าวจึงมีการนำไปใช้ในภาคการเกษตรต่างๆมากมาย มีทั้งการนำไปผสมกับปุ๋ยเพื่อให้ปุ๋ยที่ละลายและสูญเสียเร็วกลายเป็นปุ๋ยละลายช้า, การนำหินแร่ภูเขาไฟที่ผ่านการบดเพื่อให้แตกป่นละเอียดแล้วนำไปโรยรอบทรงพุ่มใต้โคนต้นเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและเร่งการเจริญเติบโตให้แก่พืช ช่วยลดการเข้าทำลายของโรคแมลงเพลี้ยหนอน รา และไร  ในกรณีนี้ช่วยทำให้เกษตรกรลด ละ เลี่ยง เลิก การใช้สารพิษที่เกี่ยวกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและยาฆ่าแมลงลงไปได้มาก และหินแร่ภูเขาไฟที่มีคุณสมบัติพิเศษมากๆ คือมีค่าความสามารถในการจับหรือแลกเปลี่ยนประจุบวกสูง ๆ (C.E.C. = Cation Exchange Capacity) ก็สามารถนำไปใช้ในงานปศุสัตว์และประมงสัตว์น้ำ เช่นการลดกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์ เล้าไก่ โรงเรือนเลี้ยงหมู เป็ด โค กระบือ หรือฟาร์มสัตว์เลี้ยงต่างๆ อย่างสุนัข แมว กระต่าย หนู ฯลฯ หรือใช้ในการจับก๊าซแอมโมเนีย, ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ และมีเธน ในบ่อเลี้ยงกุ้ง ปลา หรือสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ อย่างเต่า ตะพาบ เป็นต้น

 

มนตรี  บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ  www.thaigreenagro.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หินแร่ภูเขาไฟ (Zeolite)ความเห็น (0)