ดีเจวิทยุชุมชนคนเมืองปาย  เชิญชวนให้พี่น้องอำเภอปาย ไปทานอาหารเจฟรีที่โรงทาน แสงฟ้าหลินสือฟอถั่ง  ที่ในตัวเมืองปาย

 

บรรยากาศที่โรงทาน แสงฟ้าหลินสือฟอถั่ง เมืองปาย 


 

ย่างเข้าเทศกาลกินเจ เดือน ๙ ของทุกปี ที่ปายก็จะมีการตั้งโรงทาน บริการอาหารเจให้รับประทานกันฟรี

ผมและแม่ก็ร่วมเทศกาล เก้าอ๊วงเจด้วยครับ...

เราตั้งใจในการรักษาศีลและตั้งปณิธานกินเจ บริโภคแต่อาหารผักและผลไม้ งดเว้นอาหารเนื้อสัตว์ ของสดคาว ด้วยการสมาศีล ๓ ข้อ

๑. เว้นจากการเอาชีวิตสัตว์มาบำรุงชีวิตตน

๒. เว้นจากการเอาเลือดของสัตว์มาเพิ่มเลือดของตน

๓. เว้นจากการเอาเนื้อของสัตว์มาเป็นเนื้อของตน 

ผมขับรถไปทานข้าวที่โรงเจ แสงฟ้า ตามคำเชิญชวน พบว่า มีชาวต่างชาติเยอะเเยะเลย ทั้งฝรั่งและเกาหลี ญี่ปุ่น  จีน นี่แสดงว่า คนต่างชาติก็สนใจในการกินเจ และดูแลสุขภาพกันเป็นอย่างดี

ช่วงเวลา ๙ วัน หากจะบอกว่าเพื่อสุขภาพที่ดี คงไม่ได้เต็มที่นัก แต่น่าจะเป็นเริ่มต้นของผู้ที่รักสุขภาพ ที่จะหันมากินอาหารธรรมชาติ อาจลดเนื้อสัตว์ลงหลังจากนั้น

คิดว่า เก้าอ๊วงเจ ครั้งนี้ น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของ การดูแลสุขภาพกายและใจนะครับ