English Tip Daily By Kru P' M (ก่อนว่าใคร ดูตัวเองด้วย ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร เข้ามาดูกัน)

English Tip Daily By Kru P' M

 

 

Look who’s talking! แปลตรงตัวคือ ดูสิว่าใครพูดอยู่ แต่คำนี้เป็นสำนวนครับหมายถึง "ก่อนว่าใคร ดูตัวเองด้วย"

เช่น You criticize me for being late! Look who's talking! You just missed your flight! (เธอชอบวิจารณ์ฉันเรื่องมาสายอยู่เรื่อยเลย ก่อนว่าใคร ดูตัวเองด้วยนะ ได้ข่าวว่าเพิ่งตกเครื่องนี่ เหอะๆ)

 

ฝากเพจด้วยนะครับ https://www.facebook.com/CreativeEnglishAcademy

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพี่เอ็มความเห็น (0)