จากสวนโมกข์ สู่ใจคนเรา

การที่คนเราจะทุกข์ หรือสุขอยู่ที่ใจ จะไขว่ขว้า เอาทุกข์หรือสุขมาครอบครองเท่านั้

 มองคนแต่ในแง่ดี อย่าไปมองหาสิ่งที่ไม่ดีของผู้อื่น

 ควรเปิดตา รับรู้เรื่องคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เปิดหูฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

เปิดปากพูดเกี่ยวกับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

 

 ใครๆก็ไขว่ขว้าหาความสุข 

  

 หน้าที่ของลูกที่ต้องขยันเรียน เพื่อเอาความรู้ไว้เลี้ยงชีพ

ผู้เขียน คิดว่า การที่คนเราจะทุกข์ หรือสุขอยู่ที่ใจ จะไขว่ขว้า เอาทุกข์หรือสุขมาครอบครองเท่านั้น

ถ้ากำลังทุกข์ก็ให้รู้ว่ากำลังทุกข์ ถ้ากำลังสุขก็ให้รู้ว่ากำลังมีความสุข ให้รับรู้เท่านั้น อย่ายึดเหนี่ยวเอาไว้ก็พอแล้ว

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สิ่งที่ได้จากประสบการณ์ตรงความเห็น (0)