สร้างเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบำบัดแบบ SKT6

สร้างเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบำบัดแบบ SKT6

เป็นเทคนิคลิขสิทธิ์ของ รศ.ดร.สมพร  กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี

SKT6 เหมาะสำหรับผู้ป่วยหนัก ผู้ที่ไม่รู้สึกตัว ผู้ป่วยมะเร็ง ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ที่มีปัญหาระบบไหลเวียน อัมพาต มีบาดแผลรุนแรง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทัศนีเวศความเห็น (0)