๒๐๙. การปฏิบัติตนเองตามหลักธรรมะ (บุญ...มี...แต่กรรม...บัง)

การปฏิบัติตนเองตามหลักธรรมะ (บุญ...มี...แต่กรรม...บัง)

    ในยามที่ฉันได้ทำงานในมหาวิทยาลัย

สิ่งหนึ่งที่ฉันได้เห็นจากผู้คนรอบข้างที่ทำงาน...

บางคนมีเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง เช่น การทำงานย่อมมีการ

กระทบกระทั่งกัน การไม่พอใจกัน การนำเรื่องความรู้สึก

ส่วนตัวมาใช้กับการทำงาน การไม่ถูกกันเพียงเพราะ

อาจเกิดจากชะตาไม่ถูกกัน ฯลฯ มากมายหลายประเด็น...

...แม้แต่น้อง ๆ ภายในกอง...บางทีฉันก็นึก "ขำ"

บางคราวก็นึก "สงสาร" บางครั้งก็นึก "เวทนา"...

เออหนอ!!! อุตส่าห์พาไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรมก็แล้ว

ไม่ดีขึ้นเลยหนอ...รู้บ้างหรือไม่ว่า...เข้าวัดแล้วได้อะไร

หรือว่า...เพียงเพื่อเข้าไปในวัดเท่านั้น ไม่รู้หรอกว่า...

เขาหมายความเช่นไร?...ทำให้ฉันคิดว่า..."คนเรานี่

มีบุญ - กรรม ต่างกันเสียจริง ๆ"...หรือไม่ก็บุญมี...

แต่กรรมมาบังเสียนี่ :)

...การที่คนเราได้เรียนรู้เรื่อง "ธรรมะ" พระท่านสอน

เพื่อให้มนุษย์ได้นำหลักธรรม คำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้า

ทรงสอนนั้น...โดยให้นำมาปฏิบัติ...แล้วมนุษย์คนใด

ปฏิบัติได้ตามที่ท่านสอนหรือไม่เล่า?...

...หน้าที่ของฉัน ๆ ก็ได้บอกน้อง ๆ ไปว่า...

คนเราเกิดมาก็เท่านี้...เข้าวัดกันก็หลายครั้งหลายหน

หัดนำมาปฏิบัติต่อตนเองให้มากที่สุด + ให้เข้าใจให้มากที่สุด...

หรือว่า...เข้าวัดแล้วก็เท่านั้น ขึ้นชื่อว่า "ได้เข้าวัดแล้ว ทำบุญแล้ว"

ไม่พอหรอก...พระท่านต้องการให้เรานำมาปฏิบัติด้วย...

แล้วท่านล่ะ..."ปฏิบัติได้หรือยัง?" :)

แบบนี้กระมัง!!! ที่ฉันมีความคิดที่แตกต่างจากคนอื่น???

(สังคมยุ่ง + วุ่นวาย เพราะไม่นำมาปฏิบัติไงค่ะ :)

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้ค่ะ :)

บุษยมาศ  แสงเงิน

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับ ขออีกนิด ตโม ตมะ ปรายโน อย่างไรเล่าครับ อาจารย์เป็นอาจารย์ทั้งที่มหาลัยฯและที่กองหนักนะครับ ขอให้แข็งแรง