บุญ กับ บารมี

บุญ คือ ความดี ความเจริญ ความสุข

บารมี คือ ความดี ความเจริญ ความสุข ที่ได้กระทำสะสมไว้
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พงศธร เหล่าสกุลความเห็น (3)

อันบุญญาบารมีที่สร้างไว้

วันนี้ได้มีสุขเกษมสันต์

เป็นปุพเพเคยสร้างแต่ปางบรรพ์

ทุกๆวันจึงอยู่รอดปลอดภัยพาล

ขอขอบพระคุณ ท่านเขียน หนูนุ่น และทุกๆท่านครับ

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
IP: xxx.122.132.223
เขียนเมื่อ 

เมื่อ อัตตาหิ อัตโนนาโถ (ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน). คำสอนนั้น ทรงคุณค่ายิ่งแล้ว

กล่าวคือ ย่อมมี 2 ตน ใน1คน. ฉะนั้น ท่านมิได้สอนให้พึ่งบุญ บารมี หรือ อีเว้นท์ใดใด ไปกว่าพึ่งพาตนเอง

และหากตนที่เราจะพึ่งพานั้น มิใช่ตนที่สุจริต กตัญญู สัตย์ ครบธรรม แล้วอีกตนที่ต้องพึ่งกัน หลงไปพึ่งพา มิพากัน อกุศล ลงหรือ

ฉะนั้น จงกระทำให้ทั้งสองตนที่อยู่ด้วยกันภายใน. มีธรรมให้ครบ อย่ามีการห้ามกตัญญูต่อสิ่งใดต่อกัน แล้วพึ่งพากันเองตามศาสดาแนะนำเถิด

การที่เราหลงไปพึ่งพา บุญ บารมี อีเว้นท์ใดใด โดยที่เราหลงลืมการพึ่งพาตน ที่อยู่ภายในคน. นั่นแหละ ความปราณีต จะไม่ถูกดำรง