คุณกิจ (Knowledge Practitioner) ผมพึ่งถึงบางอ้อ...เมื่อตอนเช้าของวันนี้เอง (17 ตุลาคม  2549) ว่าแท้ที่จริงแล้วนั้นคำว่าคุณกิจในความหมายของ สคส. นั้นเป็นผู้ดำเนินการกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ตัวจริง หลังจากที่ได้อ่านหนังสือการจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ ของท่าน ศ.นพ.วิจารณ์   พานิช และเข้าใจยิ่งขึ้นหลังจากนั่งฟังการบรรยายการจัดการความรู้ของ อาจารย์ ดร. ประพนธ์   ผาสุขยืด ผ่านทางVCD ในคราวการบรรยายให้กับกรมส่งเสริมการเกษตร

นั่งย้อนอดีต จากที่ผ่านเมื่อปีที่แล้วผมได้มีโอกาสได้ไปร่วมทำงานในการพัฒนากลุ่มอาชีพการเพาะเห็ดที่บ้านสว่าง ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร และกลุ่มก็สามารถพัฒนาได้ด้วยดี และมีความเข้มแข็งในระดับหนึ่ง ซึ่งในกระบวนการที่ผ่านมาเราก็ทำงาน และพัฒนากันไปเรื่อย ตามแนวทางของเราก็ไม่ได้คิดว่าเป็นการจัดการความรู้ แต่พอได้มาอ่านหนังสือของอาจารย์ทั้งสองท่านแล้วจึงพบว่า เอ...ที่ผ่านมาเราก็ได้มีการจัดการความรู้เช่นกัน

ผมเป็นคุณกิจและคุณอำนวย จากที่เริ่มมีความเข้าใจในเรื่องของการจัดการความรู้บ้างแล้วผมจึงมานั่งพิจารณาตัวเองว่า จริงๆ แล้วในเรื่องของการจัดการความรู้นั้น เป็นเรื่องที่ดี ที่ได้มีการวางแผน และคิดอย่างเป็นระบบ และในคำว่าคุณกิจตามความหมายของ สคส. นั้นเมื่อพิจารณาแล้วก็พบว่าในคนหนึ่งคนนั้นสามารถเป็นได้ทั้งคุณกิจ คุณอำนวย และคุณเอื้อ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าบทบาท และสถานการณ์ในช่วงเวลานั้น และเมื่อพิจารณาการทำงานของผมที่ผ่านมา จึงอาจสรุปได้ว่า ผมเป็นทั้งคุณเอื้อ และคุณกิจ เนื่องจากว่าในบางช่วงเวลานอกเหนือจากที่ผมคอยให้ความรู้ และในบางครั้งผมต้องลงมือปฏิบัติเอง  

ขอบคุณครับ

อุทัย   อันพิมพ์

17 ตุลาคม 2549