อาเซียน

            อาเซียน อาเซียน อาเซียน เป็นคำที่ได้ยินติดหู ทั้งครูและนักเรียน เวียนมาแน่แค่ปี 2558 ช่วยกันนะ เตรียมตัวปรับใจ ก้าวไป...คนไทยหัวใจอาเซียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาความเห็น (0)