ข้อมูลภาครัฐแบบเปิด

เมื่อ 4-5 ปีที่แล้ว ดิฉันเคยเข้าร่วมการประชุมกับหน่วยงานทางสุขภาพแห่งหนึ่งอยู่หลายครั้งค่ะ มีครั้งหนึ่งที่เสนอแนวคิดไว้ว่า ประเทศไทยควรจะมีข้อมูลภาครัฐแบบเปิด หรือ Open Government Data (OGD) ซึ่งมีลักษณะเป็น Datasets ที่เป็นข้อมูลดิบในบริบทต่างๆ เช่น ด้านสุขภาพของประชาชน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐศาสตร์ หรือการใช้จ่ายเงินงบประมาณของภาครัฐค่ะ และข้อมูลเปิดเหล่านี้จะลิงก์ไว้ที่เว็บไซต์กลางของภาครัฐที่ให้สาธารณะได้ใช้ฟรีเพื่อประโยชน์ทางสังคมค่ะ

ซึ่งหลายปีมานี้ดิฉันก็เห็นสิ่งนี้มากขึ้นนะคะในลักษณะที่เป็นข้อมูลดิบครัวเรือนค่ะ แต่ปัญหาที่ดิฉันพบก็คือ datasets บางส่วนไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สมบูรณ์ และเข้าใจยากอยู่บ้างค่ะ 

ดิฉันคิดว่าถ้าหากประเทศเรามี public datasets ที่มีคุณภาพ หลายๆ องค์กร โดยเฉพาะองค์กรเพื่อสังคมจะได้นำไปใช้ในการพัฒนาประเทศได้มากนะคะ เช่น อาจใช้ในการพัฒนา mobile apps หรือ APIs เพื่อการดึงข้อมูลเป็นวิเคราะห์ เชื่อมโยงกับหลาย datasets เพื่อดูข้อมูลที่ย่อยแล้วและเป็นประโยชน์ในรูปแบบของ realtime ได้ค่ะ

รบกวนขอความเห็นจากทุกท่านด้วยนะคะ

 

ขอบคุณค่ะ

 

 

 

ภาพจาก http://data.gov

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Flipped Classroom :: ห้องเรียนกลับทางความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

- เห็นด้วย กับ อาจารย์ อย่างมากมากค่ะ

- ในสถาบันอุดมศึกษา บางแห่ง พยายาม เข็นเรื่อง  "Data Bank"   มานานเต็มทน แต่ก็ไปไม่ถึงไหน

- ขออนุญาต  "บ่น" /// สถาบัน ขนาดใหญ่มากเท่าใด   // การขับเคลื่อน ระบบ "Data Bank" ให้สมบูรณ์เบ็ดเสร็จ  ก็ยากยิ่งเท่านั้น...

- พอจะเข้าที่เข้าทาง  ก็เปลี่ยน ผู้บริหาร ใหม่ เพราะ หมดวาระ...4 ปี

- ผู้บริหารใหม่มา  ไม่สานต่อ  ... แต่ เริ่ม นำระบบใหม่...มาใช้....วัง เวียน วน ...เยี่ยงนี้...

- ตก หนัก ที่ผู้ปฏิบัติงาน ....วัง เวียน วน...ไม่ต่างกัน

 

ด้วยความเคารพค่ะ

 

เขียนเมื่อ 

...มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะ...ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ก็ดีน่ะค่ะอยากให้ทุอย่างโปร่งใส ง่ายต่อการเข้าถึง