สรุปรวมแนวข้อสอบ การอบรมวิชาว่าความ ภาคทฤษฎี รุ่นที่ 30-40 เรื่อง นิติวิทยาศาสตร์, การชันสูตรศพ

ดร.ปฐพร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 

30/12. ในการจัดหาตัวอย่างลายมือชื่อในฐานะที่ท่านได้รับการอบรมวิชาการตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อแล้วท่านจะดำเนินการจัดหาตัวอย่างลายมือชื่อดังนี้   คือ

1.      ให้ผู้ที่จะตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อเขียนตัวอย่างลายมือชื่อต่อหน้าศาลไปอีก 5 หน้ากระดาษ (เต็มหน้ากระดาษ)

2.      จัดหารายมือชื่อของผู้ที่กระทำการตรวจพิสูจน์ที่เคยเขียนไว้เดิม โดยมีระยะเวลาของการเขียนใกล้เคียงกับระยะเวลาเกิดเหตุในเอกสารปัญหา โดยหาจากสถานที่ต่างๆ ดังนี้คือ ธนาคาร ที่ทำงาน สถานที่ราชการ ฯลฯ  

31/13. ในกรณีเอกสารพิพาทที่ส่งไปทำการตรวจพิสูจน์นั้นเป็นสำเนาภาพถ่ายไม่สามารถจัดหาตัวอย่างได้ ท่านจะต้องดำเนินการ ดังนี้ คือ 1. จัดส่งสำเนาภาพถ่ายเอกสารพิพาทนั้นไปทำการตรวจพิสูจน์  และ 2. ให้ศาลแจ้งข้อเท็จจริงไปยังผู้เชี่ยวชาญว่าไม่สามารถจัดหาตัวจริงได้ เนื่องจากจัดหาไว้ไม่ได้ (แล้วแต่สาเหตุ) ขอให้ผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจพิสูจน์เอกสารพิพาทที่เป็นสำเนาถ่ายตามที่ส่งมา

33/20. การชันสูตรศพพลิกศพกรณีตายผิดธรรมชาติ ที่เป็นอยู่ในประเทศไทย เป็นระบบตำรวจ  

33/4. การเก็บเขม่าดินปืนที่มือผู้ต้องหา ต้องกระทำให้เสร็จภายใน 6 ชั่วโมงหลังจากยิงปืน  

32/13. การชันสูตรพลิกศพกรณีตายผิดธรรมชาติ ไม่จำเป็นต้องผ่าศพทุกครั้ง หากตรวจภายนอกพบสาเหตุการตายที่ระบุได้  

34/8. ในการสืบพยานเพื่อยุติข้อเท็จจริง บางครั้งจำเป็นต้องอาศัยความเห็นทางนิติวิทยาศาสตร์และความเห็นทางนิติเวชวิทยา บุคคลที่จะให้ความเห็นในสองกรณีดังกล่าวคือ แพทย์คือผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับศพ ส่วนการให้ความเห็นกับพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเป็นเรื่องของตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน  

34/16 . ในกรณีที่ท่านส่งเอกสารปัญหาดังกล่าวเป็นสำเนาภาพถ่าย ท่านจะต้องดำเนินการ ให้ส่งเอกสารปัญหาที่เป็นสำเนาภาพถ่ายไปทำการตรวจพิสูจน์  

35/13 . การตรวจ DNA จากสาร คัดหลั่งในช่องคลอดไม่ตรงกับ DNA ของผู้ต้องหาจะแปลผลได้           คือ   1. ผู้ต้องหามิใช่ผู้กระทำผิด 2. ผู้ต้องหาเป็นหมัน 3.  DNA เกิดการปนเปื้อน  

36/16. กรณีตายตามธรรมชาติ ปัจจุบันถือเกณฑ์ที่ถือว่าบุคคลนั้นตายแล้ว คือ. แกนสมองตาย  

38/14. การบอกระยะของการยิงบอกได้จากสิ่งต่อไปนี้ คือ. เป็นดินปืนที่บาดแผล

38/ 13 ในกรณีท่านจะส่งเช็ค สัญญากู้ยืมเงิน หรือหนังสือพินัยกรม ไปให้ผู้เชี่ยวชาญฯ ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม หรือที่กองพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ เพื่อทำการตรวจพิสูจน์ว่า ลายมือชื่อในเอกสารดังกล่าวนั้น จะเป็นลายมือชื่อของบุคลเดียวกันใช่หรือไม่ ท่านจะทำการจัดหาตำวอย่างลายมือชื่อได้ คือ (ก). จากลายมือชื่อที่เคยเขียนไว้เดิม เช่นในเช็คที่สั่งจ่ายแล้ว หรือเอกสารต่าง ๆ ในที่ทำงานโดยมีระยะเวลาของการเขียนใกล้เคียงกับระยะเวลาที่เกิดเหตุในเอกสารปัญหา  (ข)  ให้บุคคลที่เป็นเจ้าของลายมือชื่อที่จะทำการตรวจสอบสวน ปีก 5 หน้ากระดาษ (เต็มหน้ากระดาษ)  

     39/ 4 การบอกระยะยิงของอาวุธปืนจากการกระจายของเขม่าดินปืนสามารถใช้ได้ถึงระยะโดยประมาณ หนึ่งเมตร  

    39/ 16 การค้นหาความจริงในคดีอาญา ในหลายกรณีจำเป็นต้องค้นหาพยานและหลักฐานทั้งจากสถานที่เกิดเหตุและจากศพ การค้นหาพยานหลักฐานจากที่เกิดเหตุ เป็นหน้าที่โดยตรงของ . ตำรวจกองวิทยาการหรือกองพิสูจน์หลักฐาน  

       39/12 ในกรณีที่เอกสารที่ส่งไปตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อ ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม หรือที่กองพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ ปรากฏว่าเป็นสำเนาภาพถ่ายและไม่สามารถหาเอกสารต้นฉบับที่แท้จริงได้เนื่องจากสูญหายไป ท่านจ ะต้องแจ้งผู้เชี่ยวชาญว่า ไม่สามารถจัดหาเอกสารต้นฉบับที่แท้จริงได้ ขอให้เชี่ยวชาญตรวจเฉพาะเอกสารที่เป็นสำเนาภาพถ่ายเท่านั้น หากไม่แจ้งให้ผู้เชี่ยวชาญทราบ ผู้เชี่ยวชาญก็จะต้องทำหนังสือถึงศาลหรือพนักงานสอบสวน เพื่อขอให้คู่ความจัดส่งเอกสารต้นฉบับตัวจริงทำให้เสียเวลา

40/5 . นาย ก. ใช้อาวุธปืนยิงผู้อื่นถือแก่ความตายแล้วหลบหนีไป 1 เดือน พนักงานสอบสวนเก็บปลอกกระสุนปืนที่ตกอยู่ใกล้ศพได้ 1 ปลอก ต่อมา นาย ก ถูกจับกุมตัวได้พร้อมอาวุธปืน นาย ก ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุฆ่าคนตาย และอาวุธปืนที่พนักงานสอบสวนยื่นมาได้ไม่มีเข็มแทนชนวน อยากทราบว่าหลักฐานที่จะสามารถใช้มัดตัว นาย ก ได้ คือ. ปืนไม่มีเข็มแทงฉนวนก็สามารถตรวจได้

        40/ 14. ในทางกฎหมายไม่ได้นิยามไว้ว่า เมื่อไหร่จึงจะถือว่ามนุษย์ถึงแก่ความตาย เมื่อมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยในเรื่องดังกล่าว จะถือตามเกณฑ์วินิจฉัยทางการแพทย์ ซึ่งเกณฑ์ทั่วไปในทุกวันนี้จะถือเกณฑ์ คือ  การตายของ Brain Stem

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปฐพร ตวิษาประกิตความเห็น (0)