สหกิจวันที่44ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่

       5/ส.ค./56 เข้างาน 8.30 น. วันหยุดที่ผ่านมาได้นั่งศึกษา สายงานอาชีพต่อไป ที่สนใจจะไปในด้านนั้น เพราะเป็นเวลาว่าง จากการประชุมและแก้ไขงานในโปรเจคจบ โดยตัวนักศึกษาสนใจ อยู่ 2 สายงานคือ IT support และ Programer Software Developer (Mobile application) โดยในรายงานบอกว่า เงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่ 15,000 บาท ทั้งสองสายงาน และ IT Support จะถึงจุดตันของเงินเดือนที่ 30,000 บาท และ Mobile application จะตันที่ 60,000 บาท ในระยะเวลา 1-5 ปี ตัวนักศึกษาเองไม่ได้ยึดติดกับเงินเดือน หรือค่าตอบแทนมากนัก แต่จะให้ความสำคัญกับ ความสุขในการทำงาน และการได้ริเริ่มความคิดใหม่ๆมากกว่า และถึงตอนนั้น ตัวนักศึกษา อยากเพิ่มโอกาสให้ตนเอง โดยการนำ ภาษา php เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการทำงาน

http://www.adecco.co.th/Adecco-Thailand-SalaryGuide-2013/Page-32.html ในสัปดาห์นี้ยังคงเป็นเรื่องของ PDO:PHP Database Objects และศึกษาใน หัวข้อ แอดวานซ์ฟีเจอของ PDO ได้แก่ ทรานแซ็กชั่นและ PDO ,สโตร์โพสิเยอร์และ PDO, การออกแบบฐานข้อมูล ,ไพรมารี่คีย์และ อินเด็กซ์ ,ฟอเรนคีย์ ,การทำงานความสัมพันธ์แบบ Many-to-Many ,inner join,outer Join, การใช้ฟังช์ชั่น Aggregate และ Group By การนอร์มอลไลซ์ข้อมูล และจบการศึกษาในเรื่องของ Databaseสำหรับวันี้ สำหรับหัวข้อต่อไปคือ API(Application Programming Interface)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สหกิจศึกษาที่ศูนย์ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ความเห็น (0)