โลหะปราสาท : กาพย์ฉบัง ๑๖

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

โลหะปราสาทแสนงาม………..แห่งเดียวสยาม
แบบอย่างลังกามาไกล

สามสิบเจ็ดยอดวิไล…………….คือธงนำชัย
โพธิปักขิยธรรม

นางวิสาขาเคยนำ……………….สร้างสิ่งเลิศล้ำ
ถวายแด่พระพุทธองค์

กาลผ่านไปไม่ยืนยง…………...ปราสาทพังลง
ยืนยันไม่เที่ยงแท้จริง

เหลือเพียงสยามอ้างอิง…………ดุจลอยเพริศพริ้ง
แห่งวัดราชนัดดาราม
                                       อริญชย์ ๒๗/๘/๒๕๕๕


...แม้พึง พากพูม ศิวิไลซ์.........แต่ต้อง ตั้งใจ
ทำนุ บำรุง จงดี

...ให้สม แก่เกียรติ ศักดิ์ศรี........เอื้อนเอ่ย วจี
กล้าดี รอบรู้ ครบครัน

...ใช่ชน ต่างชาติ ถามพลัน.......ใบ้ตลึง งงงัน
ห่อนรู้ ใดใด ได้เลย

 Share ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (0)