มีประกาศกำหนดการขออนุมัติรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของ มมส. ในเดือนธันวาคม 2549 นี้

กำหนดการ การขออนุมัติผลรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
(ที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในเดือนธันวาคม 2549)
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2549
  
 
ขั้นตอนในการดำเนินงาน ภายในวันที่ ภายในเวลา
1. คณะ/วิทยาลัย ส่งผลการศึกษา (เกรด) ให้กองทะเบียนและประมวลผล7 พฤศจิกายน 2549ภายใน 16.30 น.
2. กองทะเบียนฯ รับแบบรายงานผลการสอบ วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ /การศึกษาปัญหาพิเศษ จากบัณฑิตวิทยาลัย (ระดับระดับปริญญาโท)7 พฤศจิกายน 2549 (วันสุดท้าย)ภายใน 16.30 น.
3. กองทะเบียนฯ ดำเนินการตรวจสอบเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา1-9 พฤศจิกายน 2549-
4. กองทะเบียนฯ ส่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาให้คณะ/วิทยาลัยประชุมอนุมัติผลการศึกษา10 พฤศจิกายน 2549-
5. คณะ/วิทยาลัย ประชุมอนุมัติผลการศึกษา10-17 พฤศจิกายน 2549-
6. คณะ/วิทยาลัย ส่งผลการอนุมัติรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา กลับคืน กองทะเบียนฯ17 พฤศจิกายน 2549ภายใน 16.00 น.
7. ประชุมกรรมการบัณฑิตประจำมหาวิทยาลัย แล้วส่งกลับคืนกองงานทะเบียนฯ20 พฤศจิกายน 2549ภายใน 16.00 น.
8. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย21 พฤศจิกายน 2549-
9. กองทะเบียนฯ ส่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาขออนุมัติผลต่อสภามหาวิทยาลัยฯ24 พฤศจิกายน 2549-
 
หมายเหตุ เอกสารประกอบ (pdf)
 
เพื่อนนายบอนเห็นประกาศแล้ว เร่งมือทำวิจัยอย่างเร่งด่วน
อยากจบรับปริญญาปีนี้

ถ้าไฟไม่ลนก้น คงไม่เร่งมือทำ

ดูเหมือนว่า หากไม่มีกำหนดเวลา ไม่มีเส้นตาย  ความกระตือรือร้นจะขาดหายไป
เพื่อนคนอื่นต่างให้กำลังใจ เร่งมือเถอะเพื่อน เดี๋ยวไม่ทัน

แต่ความจริง ไม่ทันอยู่แล้ว เพราะเหลืออีกตั้งหลายขั้นตอนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์
ถ้าไม่เกาะกระแส อย่างนี้ เพื่อนจะไม่กระตือรือร้นทำวิจัยให้เสร็จเสียที

เรื่องการเข้ารับปริญญาระดับปริญญาโท มีเพื่อนบางคนสละสิทธิ์ ไม่มารับ
ให้ส่งใบปริญญาไปที่บ้านแทน

แต่การที่ได้เดินมาถึงเป้าหมายที่หวังไว้ได้สำเร็จ ถือเป็นชัยชนะอย่างหนึ่งแล้ว