ตอนเด็ก เรามักจะเห็นโลกเป็นสีขาวหรือสีดำไปเลย จะไม่มองเห็นอะไรเป็นสีเทา  เพื่อนเราคนหนึ่งก็เคยพูดว่าเราเป็นคนอย่างนั้น

ตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามีอะไรหลายอย่างที่เป็นสีเทา สิ่งต่างๆ มีหลายด้านให้มองและพิจารณา  

ตัวอย่างเช่น เราชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และสนุกที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และได้รู้อะไรมากขึ้น ซึ่งมองดูด้านหนึ่งเป็นสิ่งที่ดี  แต่มองอีกด้านหนึ่ง มันทำให้เรามีงานเยอะมากเกินไปเพราะเรารู้ในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ จึงต้องไปถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้เขาที่มาขอให้เราไปอบรมให้เขา ผลที่ตามมาเราก็อบรมติดกัน 2 อาทิตย์วันละ 6-7 ชั่วโมง ร่างกายโทรมไปเลย   เพราะอบรมแต่ละครั้งเราก็เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และถ่ายทอดให้กับผู้รับการอบรม  จึงไม่ค่อยได้พัก  ตอนกลางคืนเตรียมอบรม ตอนกลางวันก็พูดตลอดวัน  

อีกตัวอย่างหนึ่ง เราเป็นคนชอบทำงาน  มองในด้านหนึ่งก็ดี  แต่มองอีกด้านหนึ่งก็ด้วยความที่เป็นคนชอบทำงาน จึงทุ่มเทให้กับงานเยอะ  ผลงานก็จึงตามมา  และอาจจะทำให้มีคนอื่นเขาหมั่นไส้ อิจฉาได้ ตลอดจนอาจจะทำให้มีงานมากเกินไป เราไม่ได้ตั้งใจจะทำงานเพื่อชื่อเสียง ตำแหน่งหรือเงินทอง  เราทำงานเพราะเราชอบทำงาน และต้องการให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาและคนไทย

หลายสิ่งหลายอย่างจึงมีหลายด้านให้มอง พิจารณา และปรับตัวกันต่อไป