ลดต้นทุนการปลูกข้าว ด้วยการเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน

ราคาข้าวที่รัฐบาลช่วยรับซื้อจากชาวไร่ชาวนา ในราคา 15,000 บาทต่อตันหรือเกวียนนั้นช่วยทำให้มีรายได้เพียงพอช่วยกู้หน้ากู้ตาและศักดิ์ศรีของชาวนาไทยทั่วทั้งประเทศให้มีความมั่นคง ไม่ต้องมุ่งหน้าสู่เมืองหางานทำดังแต่ก่อนเก่าได้อย่างเต็มภาคภูมิ 
ถึงแม้ในภาษาราชการจะเรียกว่าการรับจำนำที่เป็นคำพูดให้ฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายต่อต้านนำไปเล่นคำค้านนโยบายนี้จนแทบเกือบจะล้มพังพาบไปไม่เป็นท่า  ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างแน่นอนหากเกิดขึ้นจริงๆ หรือในรอบการรับจำนำต่อไปไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจะสามารถที่จะรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนต่อไปได้หรือไม่

เมื่อราคาของข้าวยังไม่แน่นอน ซึ่งอาจจะเป็นไปตามสถานการณ์การเมือง หรือเปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลก เกษตรกรจะต้องรีบปรับตัวเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการผลิตของตนเองด้วย เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มปริมาณผลผลิตให้มากเพียงพอต่อความอยู่รอดของตนเอง และเป็นตามมาตรฐานที่เพื่อนบ้านได้ทำไว้นำร่อง คืออย่างน้อยผลผลิตต่อไร่ของประเทศไทยไม่ควรจะน้อยกว่า 800 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งปัจจุบันทำได้แค่ 454 กิโลกรัมต่อไร่ซึ่งถือว่าต่ำมาก  ส่วนเวียดนามนั้นทำได้อยู่ที่ 862 กิโลกรัมต่อไร่ และประเทศอินโดนีเซีย 812 กิโลกรัมต่อไร่ นี่ยังไม่เปรียบเทียบกับเมียนมาร์ ลาว กัมพูชา ที่กำลังปรับตัวแข่งขันกันขึ้นมารองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC : ASEAN ECONOMICs COMMUNITY)

การทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นนั้นเกษตรกรสามารถทำได้ง่ายๆ เพียงลด ละ เลี่ยง เลิก การเผาตอซังฟางข้าว และใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย ( http://www.thaigreenagro.com/Aticle.aspx?id=1774  )ช่วยในเรื่องของการย่อยสลายไม่ต้องไปรอคิวแจกจากรัฐบาบที่อาจจะไม่เพียงพอ ไม่ต้องวิ่งหาซื้อจุลินทรีย์ที่ขายกันลิตรละ 98 บาท สามารถหมักขยายทำได้เอง ตราบใดที่ต้นกล้วยไม่หมดไปจากประเทศไทย  อีกทั้งควรหมั่นตรวจวัดกรดด่างของดินอย่างน้อยปีละครั้ง หรือต่อรอบการผลิต เพื่อหมั่นตรวจเช็คพีเอชของดินให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว และเหมาะสมต่อการดูดกินแร่ธาตุสารอาหารที่มีอยู่ในดินเดิม โดยไม่จำเป็นต้องซื้อมาเติมให้สิ้นเปลืองเงินทองจนเกินไป พีเอชที่ดีและเหมาะสมที่สุดคือ 5.8 – 6.3 คือเป็นช่วงที่อยู่ในระยะกรดอ่อนๆ การทำให้ดินมีอินทรียวัตถุโครงสร้างมากถึง 5 เปอร์เซ็นต์ เทียบเท่ากับผืนป่าเปิดใหม่ที่ชาวเขาชาวกะเหรี่ยงถากถางแล้วปลูกพริกได้โดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีแม้แต่เม็ดเดียวก็สามารถให้ผลผลิตออกมาได้เพียงพอ เพียงเท่านี้ก็สามารถที่จะช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงกำจัดศัตรูพืชลงไปได้มาก  เพราะต้นข้าวที่ได้รับแร่ธาตุสารอาหารได้อย่างครบถ้วนจะสามารถสร้างภูมิต้านทาน
สร้างความแข็งแรงให้กับตนเองได้ในระดับหนึ่งพอสมควร

 

มนตรี  บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ  www.thaigreenagro.com

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดิน ปุ๋ย น้ำ อากาศ และแสงแดดความเห็น (0)