อีกหนึ่งก้าวของการพัฒนาผ้าไทยด้วยนาโน

จังหวัดกาฬสินธุ์ได้มอบหมายให้ มทร.อีสาน กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็น เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี วท. ดำเนินการเรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเน้นสินค้าเกษตรและผ้าไหมแพรวา โดยได้ขอความอนุเคราะห์องค์ความรู้เรื่องการจัดทำบรรจุภัณฑ์และพัฒนา ผลิตภัณฑ์มายัง ศวภ.2  จังหวัดขอนแก่น  โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มผ้าไหม-ต้องการเน้นเรื่องผ้านาโนที่มีคุณสมบัติ ความนุ่ม สีไม่ตก และผ้าหอม ทั้งนี้ทางคลินิก มทร.อีสาน กาฬสินธุ์ ต้องการทราบเกี่ยวกับการทำผ้านาโนให้มีคุณสมบัติดังกล่าว ประกอบกับเพื่อให้การพัฒนาบรรจุภุณฑ์สามารถสื่อถึงความมีคุณสมบัติเป็นผ้านา โนด้วย โดยผู้รับผิดชอบโครงการฯ (ผช.สุจิตรา สราวิช และคณะ) โดยได้มีความร่วมมือกันระหว่าง คลินิกฯ กาฬสินธุ์ + ศวภ. 2 + สส.สป.วท.+ศูนย์นาโนโดยผู้บริหารของศูนย์ ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. + กลุ่มผู้ผลิต  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีนาโน และสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยี ดังกล่าว


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คลินิกเทคโนโลยีความเห็น (0)