229 กิจกรรม I Love กศน.

วันที่ 25-27 มิถุนายน 2556 สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานีจัดกิจกรรม I Love กศน. โดยมีบุคลากร กศน.จังหวัดปทุมธานีร่วมทั้ง 7 อำเภอโดยพร้อมเพรียงกัน ณ โรงแรมริเวอร์วิว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมดังกล่าวมีรองผู้อำนวยการ กศจ.ปทุมธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรม
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลคลองห้า(สายใยรักแห่งครอบครัว)ความเห็น (0)