เทคนิคการสอนนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้(LD) ให้สามารถอ่านออกเขียนได้ของครูศรีประไพ พรหมณี

       เมื่อเร็วๆนี้พวกเราได้ไปเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ของจังหวัดชัยภูมิ รอบที่ 2 ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) 
       หลังจากได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมด้วยความชื่มชมยินดีแล้ว  ทางจังหวัดได้พาพวกเราไปดูต้นแบบการสอนนักเรียนให้สามารถอ่านออกเขียนได้ในโรงเรียนต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นครูที่สอนดีทั้งสิ้น โดยจังหวัดพยายามสรรหาครูที่เป็นต้นแบบการสอนให้ได้อย่างน้อย 16  คน เพื่อสร้างเครือข่ายขยายผลให้เกิดครูสอนดีดาวรุ่งทั่วทั้งจังหวัด
      ผมพบครูสอนภาษาไทยคนหนึ่งที่อยากจะนำมาเล่าในที่นี้ เธอชื่อครูศรีประไพ พรหมณี สอนอยู่ที่ ร.ร.ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา เธอเพิ่งผ่านการประเมินด้วยผลงานเชิงประจักษ์ และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งมีผลงานดีเด่นทั้งระดับนานาชาติ ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับเขตพื้นที่มากมายเป็นหลักประกัน
                                                  
         เธอเป็นครูที่ได้รับรางวัลครูสอนดี และรับรางวัลทุนครูสอนดี จากการสอนเด็กพิการเรียนร่วมให้สามารถอ่านออกเขียนได้ ที่ได้รับการยกย่องว่า "สอนเป็น เห็นผล คนยกย่อง" 
      ภาพที่ปรากฏให้เราเห็นในวันนั้น มีเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้(LD) ที่ดูด้วยสายตาและเห็นพฤติกรรมของเขาแล้วคิดว่า คงจะสอนให้มีพัฒนาการด้านการอ่านออกเขียนได้ยากมาก  แต่เธอก็ทำได้ เด็กสามารถอ่านได้ค่อนข้างคล่องทีเดียว
     

          เธอเล่าให้ฟังว่า ต้องมีใจที่รัก เมตตาให้กับเขาก่อน อดทนใส่ใจที่จะสอนเขา มีความสุขที่เห็นเขามีพัฒนาการ  โดยพัฒนาเทคนิคการสอนที่ครูรุ่นเก่าๆเคยใช้นั่นแหละ คือการแจกลูกตามแม่ต่างๆ เธอเรียกเทคนิคนี้ว่า "แจกลูกผูกรัก"  รวมทั้งใช้วิธี "เสริมคนเก่ง ซ่อมคนอ่อน"  และรับประกันว่า "4 เดือนอ่านออกเขียนได็"
          

       ที่จริงเธอมีเทคนิคมากมาย  แต่จะขอยกตัวอย่างเฉพาะที่เป็นไม้เด็ดของเธอเรื่องหนึ่งคือการใช้ "กระบวนการ 9 ขั้นตอนสอนอ่านออกเขียนได้" กล่าวคือ
               
1. รู้จักอักษรไทย พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์

               2. อ่าน เขียนคำง่ายๆไม่มีตัวสะกด
               3. อ่าน เขียนจำจดตัวสะกด 8 มาตรา
               4. อ่าน เขียนคำสระพาเปลี่ยนรูป ลดรูป
               5. อ่าน เขียนคำใหม่ ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา
               6. อ่าน เขียนต่อมาคำอักษรควบ อักษรนำ
               7. อ่าน เขียนซ้ำๆคำที่มีการันต์
               8. อ่าน เขียนคำ รหัน(รร)ได้หลากหลาย
               9. อ่านเขียนขั้นสุดท้าย อ่านเรื่องได้ เขียนเรียงความได้ ย่อความได้
      นี่แหละคือครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างแท้จริง ซึ่งผ่านการรับประกันแล้วว่า "สอนเป็น  เห็นผล  คนยกย่อง"
       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิดความเห็น (0)